Beleidskader Energieprojecten moet ‘cowboys’ buiten de deur houden

‘Er zijn zeker zonnepanelen nodig, maar ga eerst het dak op’

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld wil grote investeerders van buitenaf die een slaatje willen slaan uit de energietransitie, buiten de deur houden. Dat bleek tijdens de digitale raadsvergadering van afgelopen week. Zowel gemeenteraadsleden als het college zien meer in lokale energieprojecten, waarbij de inwoners meeprofiteren.

 Namens Energiecoöperatie Noordseveld sprak Jeroen Niezen in tijdens het agendapunt over het Beleidskader. Niezen maakte zich zorgen over grote projectontwikkelaars, die een slaatje proberen te slaan uit de energietransitie. ‘Daarom pleiten wij voor minstens vijftig procent lokaal eigenaarschap bij energieprojecten’, sprak hij, om er aan toe te voegen dat ‘wie daar tegenstemt wat uit te leggen heeft. Die partijen bevoordelen dan grote investeerders boven de portemonnee van haar eigen inwoners.’

De spierballentaal van Niezen maakte weinig indruk op VVD-raadslid Robert Meijer, die zich hardop afvroeg wat vijftig procent lokaal eigenaarschap nu precies is. ‘Hebben we het dan over een boer die zijn grond verkoopt om plaats te maken voor een zonnepark? Of iemand die een windmolen op zijn terrein laat plaatsen? In hoeverre is het wenselijk en reëel om vijftig procent lokaal eigenaarschap te verwachten?’

Wethouder Kirsten Ipema gaf aan dat dit lokale eigenaarschap is gedefinieerd in het beleidskader. ‘Dat is volgens mij vrij duidelijk. Een boer die zijn land verkoopt omwille van zonnepark, valt niet onder lokaal eigenaarschap.’

Raadslid Meijer vervolgde door te zeggen dat hij geen voorstander is van grote windmolens, windparken en zonneparken. ‘Kan de gemeente toezeggingen doen dat hier geen grote windparken komen, noch aan de randen van de gemeente? En kunnen we het aantal hectare zonneparken maximeren, zodat Noordenveld direct minder interessant is voor grote investeerders?’

Ipema vond maximeren niet per se een goed idee en bepleitte dat er telkens gewoon kritisch moest worden gekeken wat passend is. ‘Daarbij geldt de Noordenveldse Kwaliteitsgids als leidraad.’

Tiemen Ensing (PvdA/GroenLinks) gaf aan niet op voorhand tegen grote windmolens te zijn, maar vindt wel dat ‘gelukszoekers’ (lees: grote investeerders van buitenaf) buiten de deur moeten worden gehouden. Wethouder Ipema kon zich daar prima in vinden.

Dat er iets moet gebeuren, is wel duidelijk. De gemeente Noordenveld is voornemens om in 2030 de duurzaamste gemeente van Drenthe te zijn en wil in 2040 zelfs klimaatneutraal zijn. Daarvoor lijkt het haast niet te ontkomen aan grootschalige projecten. Ook VVD’er Meijer ziet die noodzaak. ‘Maar ga eerst het dak op en pas daarna met zonneparken bezig.’