Belevings- en kooponderzoek vanaf Paasweekend in Roden

Inwoners kunnen ei kwijt over centrumontwikkeling

RODEN – Het kan u niet zijn ontgaan: Roden gaat op de schop. Al jaren wordt er gesproken over de centrumontwikkeling van het grootste dorp van Noordenveld, maar in het centrum is er nog maar weinig zichtbaar van de grootse plannen. Om hier meer ruchtbaarheid aan te geven en de inwoners van het dorp meer bij de plannen te betrekken, slaan de gemeente Noordenveld en de Zakenkring de handen ineen. Door onderzoeken te houden, willen initiatiefnemers het koopgedrag van inwoners in kaart brengen en consumenten vragen mee te denken over Roden.

In eerste instantie wordt er een enquête gehouden onder de inwoners van Roden, welke steekproefsgewijs wordt verspreid onder zo’n 3500 inwoners van Roden. Het betreft een initiatief van de gemeente Noordenveld, laat Ingrid Alkema namens Noordenveld weten. ‘We zitten natuurlijk midden in de centrumontwikkeling. Om dit kenbaar te maken, zijn we een tijdje terug begonnen met ‘Onvoorstelbaar Roden’. Onder die vlag is een projectgroep ontstaan, die inwoners meer moet betrekken bij de centrumontwikkeling.

Tiny de Jong is als communicatieadviseur nauw betrokken bij de centrumontwikkeling. ‘Er gebeurt veel, maar er is weinig zichtbaar’, zegt zij. ‘Op de achtergrond is men druk bezig, maar dat moet je ook zichtbaar maken voor de inwoners. Vandaar dat we zijn begonnen met de site www.roden.nl, waarop we de centrumontwikkeling promoten. Daar komen ook de resultaten van de onderzoeken te staan.’ De website moet een tool worden waarmee inwoners op de hoogte blijven rondom bijvoorbeeld het parkeren, het HOV en de Vrijetijdsboulevard. Maar de gemeente ambieert ook een soort contactpunt in het dorp, waar mensen in en uit kunnen lopen voor informatie over de centrumontwikkeling. ‘Zo’n punt zou je in het gemeentehuis kunnen planten, maar dat is voor veel inwoners toch een soort drempel’, stelt De Jong.

Niet alleen zal er een steekproef onder 3500 inwoners worden afgenomen, ook zullen er op zaterdag 20 april twee promotiedames door Roden lopen. Hierin ligt een belangrijke taak voor de Zakenkring. Ondernemers zullen flyers in hun winkel hebben om mensen te attenderen op de centrumontwikkeling. ‘Daar beginnen we in het Paasweekend mee’, zegt Ron Schothorst namens de Zakenkring. ‘De flyers zullen op de toonbank bij verschillende ondernemers liggen. Hierbij gaat het om een belevingsonderzoek,  wat feitelijk dus losstaat van het koopstroomonderzoek van de gemeente Noordenveld.’

Waar Noordenveld dus een steekproef houdt onder 3500 inwoners, richt het belevingsonderzoek van de Zakenkring zich op de consumenten. ‘Zo krijg je een compleet beeld van de beleving van de inwoners’, meent Schothorst. ‘De consumenten komen namelijk lang niet allemaal uit Roden. Het is interessant om te zien waar het winkelend publiek vandaan komt en wat hen naar Roden brengt.’
Voor de inwoners is het leuk om te weten dat de resultaten van de onderzoeken snel zullen volgen. Binnen twee maanden moeten die resultaten inzichtelijk zijn. ‘Onze insteek is om zo’n twee weken de flyers te laten liggen en de mensen te verzoeken om enquêtes in te vullen’, zegt Schothorst. ‘We kiezen er bewust voor om de flyers niet nóg langer te laten liggen, want we willen snel weten waar we aan toe zijn.’
Datzelfde geldt voor het onderzoek van de gemeente. ‘We willen de inwoners snel terugkoppeling kunnen geven’, aldus Alkema. ‘Als we minstens tien procent van de enquêtes ingevuld terugkrijgen, is het onderzoek representatief. Maar we hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen hun mening laten horen.’

Uiteindelijk hoopt men dat de gemeenteraad op 11 juli een besluit neemt over de volgende fase van de centrumontwikkeling. Tegen die tijd zal er al terugkoppeling zijn geweest van de onderzoeken. Wanneer de schop daadwerkelijk in de grond gaat, is nog maar de vraag. ‘De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang’, zegt De Jong. ‘Maar wanneer de schop in de grond gaat, dat is lastig  te zeggen. We moeten per onderdeel van de centrumontwikkeling terug naar de raad. Dat is zo afgesproken, maar zorgt wel voor enige vertraging.’  Ondertussen adviseert zowel de gemeente als de Zakenkring inwoners op de hoogte te blijven via www.roden.nl.

Parkeren

Als het over de centrumontwikkeling van Roden gaat, ontkomen we niet aan de parkeerdiscussie. ‘Als Zakenkring hebben wij hier een duidelijke mening over en deze hebben we zeker laten horen’, zegt Schothorst. Het parkeeronderzoek dat eerder is uitgevoerd, werd niet door iedereen even enthousiast ontvangen. ‘Wij hebben daar onze vraagtekens bij geplaatst’, aldus Schothorst. Vooral de timing van het afgenomen onderzoek werd door sommigen niet als representatief beschouwd. Het onderzoek naar de parkeermogelijkheden staat echter los van de aanstaande onderzoeken. ‘Hier is een aparte projectgroep mee bezig’, vult De Jong namens de gemeente aan.

Winactie

Om voor een zo hoog mogelijke respons te zorgen, biedt de Zakenkring enkele nieuwe ‘Winkelhart Cadeaubonnen’ aan. Consumenten die het belevingsonderzoek invullen, maken hier dan kans op.