‘Belvedère’ mogelijk terug in Norg

NORG – Vanaf eind jaren twintig, begin jaren dertig tot halverwege de jaren veertig heeft in Norg de uitkijktoren ‘Belvedère gestaan. De toren bevond zich tegenover Paviljoen De Norgerberg en was een gezichtsbepalend element in het dorp.
Zowel rondom de bouw als de afbraak van de toren is de nodige onduidelijkheid. De toren is echter bewaard gebleven op een aantal ansichtkaarten uit de betreffende periode en de oude tekeningen van de toren zijn ook bewaard gebleven. Bij een aantal inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Norg leeft de wens om de oude toren in zijn oude staat te herstellen. Recreatieschap Drenthe is door de initiatiefnemers gevraagd om als projectleider op te treden. Ondertussen heeft de gemeente Noordenveld laten weten planologische medewerking te willen verlenen aan de realisatie van de toren.
Bovendien zegde de gemeente een bedrag van tienduizend euro toe, een bedrag dat al is opgenomen in de vastgestelde Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme. De gemeente liet weten geen eigenaar van de uitkijktoren te willen worden. Met het herstellen van Belvedère zal in totaal een bedrag van ongeveer 67.000 euro gemoeid zijn.