Bemiddelingspoging in kwestie Hummel Recycling gestaakt

LEEK – GroenLinks Leek is erg geschokt door de hele manier van handelen door Hummel Recycling in de poging tot bemiddeling tussen Hummel Recycling en FrisLeek. Hummel stemt eerst in met de bemiddelingspoging, er wordt veel tijd in gestoken en uiteindelijk blijkt dat Hummel niets ziet in een bemiddelingspoging en alleen open staat voor harde confrontatie. Hummel schoffeert daarmee niet alleen de gemeenteraad en de omwonenden, maar probeert en passant de door henzelf mede benoemde bemiddelaar onderuit te halen.  Voor de fractie van GroenLinks is het beetje vertrouwen dat er misschien nog was in de firma Hummel helemaal weg. Het enige wat deze firma wil, is dat de regels ten koste van wie of wat dan ook, zo gehanteerd worden, dat zij als bedrijf ongebreideld hun gang kunnen gaan. Dat is iets wat natuurlijk voor ons onacceptabel is. We zullen dan ook de activiteiten en plannen van Hummel nog kritischer volgen dan we al deden en dit nog scherper  toetsen aan de belangen van de omwonenden en de gemeente.