Berend Hoekstra

LEEK /21-4-2010 / Gemeentehuis, portretten van de leden van de gemeenteraad en het college van b en w. hier het college. / Foto: Omke Oudeman

LEEK – Burgemeester Berend Hoekstra (FOTO) van Leek gaf vrijdag een gastles over respect en tolerantie aan leerlingen van groep 8 van de Springplank in Leek. Bij dit gastoptreden gaf hij aan wat respect voor hem betekent en wie hem in dit kader geïnspireerd hebben. Daarna ging hij met de leerlingen in discussie over wat zij verstaan onder een respectvolle klas en wat er in Leek goed gaat en ook wat er nog moet veranderen. ‘In onze veranderende samenleving moeten we continu stil blijven staan hoe je respectvol en tolerant met elkaar omgaat. Daarom vond ik het fantastisch om te ervaren hoe leerlingen met heel concrete voorbeelden aangaven hoe zij zelf respect overdragen en waarom tolerantie naar elkaar belangrijk is’, zegt Hoekstra. De gastles vond plaats in het kader van de Week van Respect. Ruim 1200 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs namen deel aan de week.  Doelstelling van de week was dat leerlingen diversiteit herkennen en erkennen om er vervolgens in de praktijk ook naar te handelen. Centraal thema was ‘Jij maakt het verschil’.  De ervaring leert dat leerkrachten en docenten diversiteit en respect soms lastige onderwerpen vinden om te bespreken. Deze liggen verder af van hun dagelijkse takenpakket.  Tijdens de week werden ook lastige onderwerpen zoals seksuele geaardheid of verschillende overtuigingen vanuit cultuur en religie besproken.