Berend Hoekstra

LEEK –Berend Hoekstra mag tot aan de herindeling burgemeester blijven van de gemeente Leek. De gemeenteraad van Leek beveelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via de Commissaris van de Koning aan om de heer Hoekstra te herbenoemen voor een nieuwe ambtsperiode als burgemeester van de gemeente Leek. 1 december zou de tweede termijn van de burgervader verstrijken, waardoor een herbenoeming noodzakelijk was. Een vertrouwenscommissie, bestaande uit raadsleden van de gemeente, heeft informatie ingewonnen over het functioneren van de heer Hoekstra als burgemeester van Leek. Geconstateerd is dat de heer Hoekstra een prima burgemeester is: “Hij is een goede voorzitter van de raad en van het college. En zijn rol van burgemeester richting de samenleving vervult hij op een uitstekende wijze. Hij krijgt daar veel waardering voor.” Leek fuseert per 1 januari 2019 met de gemeenten Zuidhorn, Grootegast en Marum. Dat zal voor Hoekstra het einde zijn van zijn burgemeesterschap in deze gemeente, daar hij niet voornemens is terug te keren als burgemeester van de nieuwe gemeente Westerkwartier.