Bestuurslid Toegankelijk Noordenveld Geert Joosten: 

‘Het is belangrijk dat iedereen bewust is van de problemen die mensen met een beperking ervaren in het dagelijks leven’

PEIZE – Geert Joosten is bijna 80 en nog altijd actief in het sociaal maatschappelijk domein. Hij heeft Glaucoom. Een oogziekte die te maken heeft met aantasting van de oogzenuw, meestal veroorzaakt door verhoogde oogdruk. ‘De aandoening is te behandelen met oogdruppels, bij mij werd de oogdruk echter wel steeds hoger zodat een medische behandeling nodig was. Deze ingreep pakte slechter uit dan verwacht en vanaf 1991 ben ik zeer slechtziend en langzamerhand ben ik helemaal blind geworden. Ik heb me na 1991 met hulp van het thuisfront, collega’s en met gebruikmaking  van  computerspraaksystemen nog redelijk zelfstandig kunnen redden, maar op een gegeven ogenblik was het feest over.’

Wie denkt dat het echtpaar, Ria en Geert Joosten, bij de pakken is neer gaan zitten heeft het goed mis. Geert Joosten heeft altijd gewerkt bij de universiteit in Groningen. Als docent, maar zeker ook lange tijd als voorzitter van de Universiteitsraad. ‘In 1968 ben ik afgestudeerd aan de RUG en ben daar blijven hangen. Ik kreeg een baan aangeboden. Mijn vakgebied was Statistiek en  Econometrie. Vanaf 1988 ben ik 17 jaar lang voorzitter geweest van de Universiteitsraad. Tot de  kinderen kwamen was Ria operatie assistente in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en ze was later enige tijd hoofd van een afdeling  in het Diaconessenziekenhuis.’

Ria en Geert hebben twee dochters. Een kleinkind woont even tijdelijk bij hen thuis vanwege de studentenwoningnood in de stad. Peize heeft hun hart wel gestolen. Het is er prettig wonen. Nu alweer meer dan 50 jaar. Ria werd geboren in Groningen en Geert in Beilen. ‘Mijn vader was bakker,’ zegt Geert. Ria is een klein jaartje ouder. En dan met een knipoog zegt Ria: ‘Toen ik geboren werd, werd Geert gebakken.’ Slechtziendheid kent zijn beperkingen. Ook tijdens het geven van colleges. ‘Ik was een docent van de oude stempel en schreef nog veel op bord. Studenten maakte ik medeplichtig. Ik hielp hen met hun studie en zij hielpen mij met het geven van les. Nadeel was dat ik niet altijd doorhad of iedereen de stof wel begreep en bij de les was. In de Universiteitsraad lette de griffier op de mimiek van de leden en van het College van Bestuur. Als een  gezichtsuitdrukking niet passend was gaf zij mij een schop en kon ik erop reageren.’

Week van de Toegankelijkheid

Tegenwoordig is Geert Joosten bestuurlijk actief in Toegankelijk Noordenveld. Een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking. Deze week is de landelijke week van de toegankelijkheid. ‘We zullen ervoor moeten zorgen dat de samenleving zo wordt ingericht dat iedereen ongeacht zijn of haar beperking mee kan doen. Dit is waar Toegankelijk Noordenveld zich voor inzet,’ legt Geert Joosten uit.

In deze week gaat het erom om mensen bewust te maken van de problemen waar mensen met een beperking tegenaan lopen als ze mee willen doen aan de samenleving. Dit om te komen tot een samenleving die voor iedereen toegankelijk is.  Of het nu gaat om toegankelijk openbaar vervoer, toegankelijke wegen, gebouwen, het gemeentehuis, een dorpshuis, het zwembad, een website ook voor mensen met een leesbeperking of goede bereikbare culturele voorzieningen. Het zijn zo maar enkele voorbeelden. Ook een openbaar toilet in het midden van het dorp zal naar verwachting daar onderdeel van worden. Geert Joosten: ‘In Roden hebben we hier in het centrum nu iets bereikt met een voor iedereen toegankelijk toilet in de bibliotheek. Dit is niet alleen te gebruiken voor mensen in een heel kwetsbare positie, zoals vele mensen met een plasprobleem. En wat dacht je van ouders met kinderen.’

Met het blind worden van haar man brak ook voor Ria een andere periode aan. ‘Je wordt dan mantelzorger. Ik las op zondag de stukken voor die Geert dan die week erop gebruikte in zijn werk. Als Geert typt op zijn computer kijk ik het nog altijd na op fouten. Je groeit erin en op een gegeven ogenblik is het gewoon. Zo stopte ook het moment dat Geert nog  auto kon rijden en ja dan ben je opeens ook chauffeur. Mooi was een voorval in de stad Groningen toen Geert net erg slecht begon te zien. Ik kon de auto lastig achteruitparkeren en Geert zei ‘ik doe dat wel even, dat is een automatisme’. Toen Geert uit de auto stapte met zijn blindenstok, keken een aantal omstanders wel even bedenkelijk. Dat was best wel een grappig moment.‘

Geert Joosten is altijd als vrijwilliger bestuurlijk actief geweest en gebleven in lokale, landelijke en   internationale organisaties op sociaal maatschappelijk terrein. Hij was jarenlang actief binnen Humanitas en bij de Oogvereniging. Verder vervulde hij bestuurlijke functies bij de Hoprank en de Hullen,  Interzorg, Visio en de European Blind Union. ‘Een aardige bijkomstigheid bij de laatstgenoemde functie was dat ik met Ria als begeleider een groot aantal steden in Europa heb bezocht en met veel lotgenoten een bijdrage heb kunnen leveren aan de belangenbehartiging van mensen met een visuele beperking op Europees niveau’.