Bestuurswissel geeft vertrouwen bij WiN

NOORDENVELD – Met een welgemeende symbolische handdruk en een flinke bos bloemen nam Johan Dijk afscheid als voorzitter van de welzijnsorganisatie WiN. Zijn opvolger als voorzitter van WiN is Anne Doornbos. Niet alleen werd er bestuurlijk afscheid genomen van Johan Dijk, ook Hester den Brabander en Henk Steenhuis zwaaiden af. Het bestuur van WiN is met een tweetal nieuwkomers in de personen van Jahir Scoop en Meike Bruinsma samen met Sang Nguyen en Marcel Endendijk weer compleet.

WiN kende de afgelopen maanden een bewogen periode. Het bestuur van WiN heeft stappen ondernomen om het vertrouwen in de toekomst te herwinnen. Bestuur en medewerkers van WiN zijn content met deze ontwikkelingen. ‘Het voelde als een rollercoaster waar we in terecht waren gekomen’, liet bestuurslid Marcel Endedijk optekenen. Ook Johan Dijk liet zich in dergelijke bewoordingen uit. ‘De laatste jaren waren hectisch. Op directieniveau kregen we het onvoldoende goed voor elkaar. Nu dan komt er voor WiN een nieuw hoofdstuk. Daar ligt de uitdaging voor het toekomstige welzijnswerk. Belangrijk is het vertrouwen dat er altijd is geweest tussen de gemeente en WiN. Daar kan ik in mijn periode tevreden op terug kijken.’

De huidige voorzitter Anne Doornbos is niet geheel onbekend met het welzijnswerk. Voordat hij bij de gemeente Noordenveld aan het werk ging als gemeentesecretaris was hij onder andere als jongerenwerker actief.  Ook was hij leidinggevende in een grote welzijnsinstelling. ‘Welzijn is heel mooi werk. Voor de komende tijd willen we stappen vooruitzetten. In het aantal weken dat ik nu als voorzitter aan de slag ben heb ik gemerkt dat er veel inzet is van medewerkers, de sfeer goed is en dat we met z’n allen de positieve kanten van het werk willen benadrukken. Met de gemeente willen we afspraken maken voor het komende jaar en de jaren daarna. Intern hebben we een proces in gang gezet dat de medewerkers houvast geeft bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Als lokale welzijnsorganisatie met een breed aanbod op het gebied van buurtwerk, jongerenwerk, mantelzorg, vrijwilligerswerk en sport- en cultuur, kunnen we veel voor Noordenveld betekenen.’