‘Beter contact met de inwoners, dat is het doel’

Wijkgericht werken moet meer betrokkenheid opleveren

NOORDENVELD – Sinds mei dit jaar zet Noordenveld in op wijkgericht werken. Daarmee wil de gemeente meer betrokkenheid van inwoners creëren. Het moet voor hen gemakkelijker worden om ideeën en initiatieven te komen om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Bovendien moet het helpen om klachten over de openbare ruimte sneller op te lossen. “We willen als gemeente zichtbaarder zijn in de wijken”, zegt wethouder Kirsten Ipema.

Noordenveld had niet het allerbeste rapportcijfer als het gaat om het oplossen van klachten. In sommige gevallen kon er maanden overheen gaan voordat een simpele klacht over een losliggende stoeptegel werd opgelost. Verhalen zat van meldingen die over teveel schijven gingen en uiteindelijk niks opleverden. Wijkgericht werken moet daar verandering in brengen. De gemeente is sinds kort opgedeeld in zes verschillende wijken. Iedere wijk heeft eigen team dat geleid wordt door een meewerkend voorman, die aanspreekpunt is voor de inwoners van de wijk.

“De meeste klachten die bij ons binnenkomen gaan -naast verkeer, dat is altijd een item, maar daar gaat beheer niet over- over de openbare ruimte”, begint wethouder Kirsten Ipema. “Een stoeprand die uitsteekt, takken die overhangen, dat soort dingen. Dat is ook logisch, want de wegen en het groen staan het dichtst bij de mensen. Als gemeente willen we ook dichterbij de inwoners staan, vandaar een vast gezicht in de wijken. Zet je iemand in een wijk, krijg je er meer een gevoel bij. Wat leeft er in de wijk? Wat is nodig? Dat hebben we in mei ingezet. De teamleider schoffelt mee en is tevens aanspreekpunt. Hij is de spreekbuis van de inwoners naar de gemeente toe. De voormannen hebben we heel zorgvuldig gekozen. Het zijn allemaal sociale types met een goede ‘antenne’. Dat is essentieel want ze hebben een signalerende functie. Niet alleen voor wat betreft de openbare ruimte, maar ook op sociaal vlak. Ze zijn teamleider van een groep die wat extra begeleiding nodig heeft. Maar ook: ligt er een tuin al tijden gehavend bij? Dan kan er iets aan de hand zijn. Ook op dat soort dingen wordt gelet. Een gemeente is meer dan alleen struiken en paden.” Een andere aanleiding voor Wijkgericht werken was de opheffing van Novatec”, vertelt Ipema. “Dat was voor ons ook een reden om met vaste teams te willen werken. Alle medewerkers van Novatec zijn in dienst gekomen bij de gemeente. Je merkt nu al een positieve vibe. Ze voelen het als ‘hun’ wijk waar ze trots op zijn. De storm van afgelopen zomer was daar een mooi voorbeeld van. Iedereen was in touw om zo snel mogelijk de boel op te ruimen. Ook vanuit wijkbelangenverenigingen ontvangen we positieve signalen. Ze geven aan een vast gezicht prettig te vinden en ervaren dat klachten sneller opgelost worden.”

Wijken

Peize, Peizermade, Altena en Peizerwold vallen onder de eerste wijk. Willem Kremer is de voorman. De tweede wijk wordt aangevoerd door Harm Hadders. Hij is verantwoordelijk voor Norg, Langelo, Lieveren en Peest. Sietse Plezier stuurt twee wijken aan: wijk drie waaronder Veenhuizen, Westervelde, Huis ter Heide en Zuidvelde vallen, en wijk vier voor de gebieden Een, Steenbergen, Roderesch, Alteveer Een West, Amerika en Roderveld. Nietap, Nieuw Roden, de Vijfde Verloting, de Hofsteden en Leutingewolde vormen wijk vijf, Hessel Kuipers is teamleider. Wijk zes dat bestaat uit het centrum van Roden, Mensingheveld, Hullenveld, Middenveld, de Bomenbuurt, Bitseveld, Foxwolde en Roderwolde vallen onder de verantwoordelijkheid Roelof Ubels en zijn team. Ook voor de begraafplaatsen van Roden, Peize, Roderwolde, Een, Norg en Veenhuizen is een vast team verantwoordelijk. Gerard Pronk is opperhoofd van dat team.

“We zijn nog op zoek naar een zevende voorman. Sietse Plezier is nu verantwoordelijk voor twee wijken, maar dat is echt teveel. Het mag ook een vrouw zijn natuurlijk. In ieder geval moet het een sociaal type zijn. Zowel naar het team als naar de buitenwereld. Iemand die een tak afzaagt maar ook aandacht heeft voor inwoners. En een beetje verstand van groen zou handig zijn.”

Gebiedsverbinders

Voor wijkgericht werken is Noordenveld ingedeeld in twee gebieden: Oost en West Noordenveld. De scheidslijn ligt in de lengte van de gemeente en volgt het Peizerdiep, Lieversediep, Grootediep en Schipsloot. Ieder deel heeft zijn eigen gebiedsverbinder die veel in het gebied zelf aan het werk zijn. De gebiedsverbinders (Gerard van Rossum en Leonie van Roekel, red.) moeten de boel bij elkaar brengen. “Zij onderhouden contact met de voormannen en de wijkbelangenverenigingen. Speelt er iets waar beleid op toegepast moet worden of ligt er een initiatief waar misschien een subsidiepotje voor de vinden is, denken zij mee”, zegt Ipema die een duidelijk doel voor ogen heeft met het nieuwe Wijkgericht werken. “Beter contact met de inwoners en sneller weten wanneer er iets aan de hand is. Zowel op het gebied van beheer als sociaal vlak. Dat is een kwestie van groeien, wennen aan elkaars gezichten.”