Beter een goede buur…

NOORDENVELD –Wie kent het spreekwoord niet: Beter een goede buur, dan een verre vriend. Toch is het niet altijd vanzelfsprekend dat je goede contacten met je buren hebt. In sommige gevallen leiden verstoorde relaties tussen buren zelfs tot verhuizen vanwege de steeds slechtere onderlinge relatie. Gelukkig zijn dit unieke gevallen maar ze komen helaas wel voor.

‘In de gemeente Noordenveld kennen we al ruim twee jaar buurtbemiddeling’, vertelt Erik van der Heide. Hij is coördinator buurtbemiddeling Noordenveld en in dienst bij Welzijn in Noordenveld. Hij ziet dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op buurtbemiddeling. ‘We zien regelmatig dat buren minder van elkaar kunnen hebben dan dat we in het verleden zagen. We krijgen de meldingen van buren zelf, maar ook van andere partijen zoals zorginstellingen, wijkverpleegkundigen, woningcorporaties, politie en diverse andere partijen die met mensen in de buurten in contact staan. Ik merk dat het zo ontzettend belangrijk is dat buren in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gaan om irritaties bespreekbaar te maken. Juist dan biedt het vaak nog mogelijkheden om naar elkaar te luisteren,’ zegt Erik van der Heide.

Dat is waar het bij buurtbemiddeling ook om draait, gewoon goed luisteren. Twee neutrale buurtbemiddelaars luisteren naar het verhaal, zowel van de melder als die van de buren. Dit gebeurt eerst onafhankelijk van elkaar. De bemiddelaars zijn onpartijdig. Vervolgens proberen ze een bemiddelingsgesprek te organiseren. Beide partijen moeten uiteraard bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan, dat is voorwaarde. Immers, ze willen toch beide dat de situatie verbetert? De rol van de bemiddelaars is dan vooral om het gesprek te sturen op het moment dat het vast dreigt te lopen. Dit gesprek vindt plaats op neutraal terrein. Erik van der Heide: ‘Naar elkaar luisteren is erg belangrijk, maar soms hoor je door frustratie niet meer wat de ander zegt. Het is de bedoeling dat beide partijen samen tot een oplossing komen. En de bemiddelaars zullen hierin sturen. Beide partijen moeten bij buurtbemiddeling vrijwillig deelnemen, de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil om problemen op te lossen.’

Buurtbemiddeling wordt ingeschakeld bij ergernissen, conflicten en ruzies tussen buren en buurtgenoten alsook bij Individuele klachten. Buurtbemiddeling kan niet ingeschakeld worden bij conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familieproblemen, criminaliteit, alcohol- en drugs- problematiek. Daar zijn andere hulpinstanties voor. Met deze organisaties heeft van der Heide contact om ook deze meldingen op de juiste manier door te verwijzen. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige en kosteloze voorziening, die vanuit Welzijn in Noordenveld wordt aangeboden aan de inwoners uit de gemeente Noordenveld.

In de Noordenveld zijn op dit moment 12 opgeleide buurtbemiddelaars actief. Elke 6 weken komen de bemiddelaars samen om te vergaderen, voorbeelden met elkaar te bespreken en buurtbemiddeling nog beter weg te zetten in onze gemeente. ‘Dit alles gebeurd zo anoniem mogelijk want we respecteren de privacy van alle betrokken partijen. Zo worden namen van betrokken partijen in de vergadering niet genoemd’, vertelt Erik  van der Heide. De energie en de passie waarmee de bemiddelaars een zaak oppakken en proberen goed weg te zetten is geweldig. Het is fantastisch om met deze groep samen te werken.’

Voorkomen is beter dan genezen

In de komende maanden gaan we weer volop genieten van het mooie weer, op straat, in de tuin of op balkon. Deuren en ramen staan open, de bbq en houtkachel gaan aan en kinderen spelen buiten. Voor veel mensen een fijne tijd maar al die gezelligheid kan in sommige gevallen voor overlast of irritaties zorgen.

Tips die helpen om het woonplezier goed te houden:

  • Ken uw buren. Interesse en open communicatie met iedereen (ongeacht afkomst en leeftijd) verkleinen de kans op conflicten in de buurt aanzienlijk;
  • Communicatie en onderling contact vergroten de kans op wederzijds begrip en verbetert de sfeer in de buurt;
  • Spaar uw ‘klachten’ niet te lang op, maar ga in contact met uw buren als u overlast ervaart;
  • Ga pas praten als u weer rustig bent;
  • Maak als het kan eerst een afspraak, vraag in ieder geval of u gelegen komt;
  • Leg duidelijk uit waar u precies last van heeft en op welke momenten;
  • Zoek samen naar oplossingen;
  • Vraag of uw buren wel eens last van u hebben;
  • Stop met praten als het gesprek in een ruzie verandert.

 

Mocht dit alles niet geholpen hebben, wellicht kan buurtbemiddeling Noordenveld iets in uw situatie betekenen. Wacht niet tot het uit de hand gelopen is, schakel vroegtijdig buurtbemiddeling in. Buurtbemiddeling Noordenveld is te bereiken via Welzijn in Noordenveld, coördinator Erik van der Heide: 050-3176500. Een digitale aanmelding kan via het contactformulier op www.welzijninnoordenveld.nl. Onder het kopje “buurtwerk”.