Bewoners Nieuw Roden stappen naar rechter

NIEUW RODEN – Inwoners van Nieuw Roden hebben samen met Dorpsbelangen de gemeente Noordenveld verschillende keren verzocht om betere veiligheidsmaatregelen voor te schrijven aan Enexis inzake de open transformator die het bedrijf wil bouwen aan de Esweg.
De verzoeken leveren echter niets op, en daar baalt ‘heel’ Nieuw Roden van.
Omwonenden en Dorpsbelangen verzochten de gemeente alleen het bouwen van een volledig dichte transformator toe te staan, zodat de gevolgen van explosie, straling en geluidsoverlast zo beperkt mogelijk gehouden zouden worden. Een dichte transformator zou bovendien schade en nare gevolgen door baldadigheid voorkomen en ook zouden bij een dichte transformator kinderen en recreanten die in het bos achter de Berkenstraat spelen, wandelen of picknicken, niet aan de gevaren van een open transformator bloot worden gesteld.  Alleen een waarschuwingsbod houdt baldadige jeugd of nietsvermoedende kinderen niet tegen, zo denken de inwoners. De zienswijzen van de bewoners zijn door de bezwarencommissie van de gemeente van tafel geveegd. Burgemeester en wethouders hebben de omgevingsvergunning voor een open transformator ongewijzigd in stand gehouden. ‘ Wij betreuren dit ten zeerste’, zeggen buurtbewoners. ‘Participatie van de gemeente met de bewoners ontbreek volledig. Daarom ook hebben we besloten om samen in beroep te gaan bij de Rechtbank. Kennelijk is de verkoop van een stuk bosgrond voor het bouwen van een transformator voor de gemeente belangrijker dan een goed en gezond leefklimaat voor de omwonenden.’