Bibliotheek Norg met Kenniscafé en Creatief Atelier

NORG – Afgelopen vrijdag was er in de bibliotheek in de Brinkhof in Norg een kleine nieuwjaarsbijeenkomst. Deelnemers aan het Kenniscafé keken erg tevreden terug op deze bijeenkomsten, die door de bibliotheek in samenwerking met Welzijn in Noordenveld locatie Norg vorig jaar is ontwikkeld. ‘We gaan deze activiteit dan ook in 2020 gewoon weer doorzetten,’ zegt medewerker van de bibliotheek Marjolein Rooseboom.

‘De ontwerpen zijn altijd zeer divers en dat maakt het interessant voor veel mensen om het Kenniscafé te bezoeken. Wat is Poëzie, Kunstmatige intelligentie, Maand van de Geschiedenis en de bijeenkomst in december van de Hersenstichting werden goed bezocht. Op 7 februari gaat wederom de Hersenstichting een lezing houden over ‘Geheugen en Vergeten’. Een invalshoek die, anders dan in december, ons ook weer van alles laat weten over het functioneren van de hersenen,’ laat Marjolein Rooseboom weten.

Het kenniscafé is elke eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur in de bibliotheek in Norg. Kosten zijn € 2 per keer en een kop koffie staat klaar. Opgave voor de bijeenkomst op 7 februari is nodig. Dat kan bij de balie van de bibliotheek of bij Yolanda Timmer 06 83 05 22 76. Andere te verwachten onderwerpen in 2020 zijn bijvoorbeeld de geschiedenis van Norg in de Tweede Wereldoorlog en het Drents Museum over de expositie Barbizon.

Marjolein Rooseboom: ‘Op dinsdagmorgen 14 januari gaan we van start met het eerste Creatieve Atelier. Dat hebben we ook in samenwerking met WiN locatie Norg georganiseerd. Het is een wekelijkse inloopochtend voor iedereen die graag creatief bezig mag zijn. Met wat, dat maakt niet uit. De opzet van het Atelier is, samen creatief bezig zijn. Er ia geen professionele begeleiding, want het is geen cursus. Wel gaan we er van uit dat er gewerkt wordt met een ‘schone’ techniek. Tekenen, handwerken, kaarten maken, schilderen. Er is te veel om op te noemen wat creatief is. We willen een gezellige sfeer creëren, waar je op een ongedwongen manier aan je creativiteit kan werken. Nu dan niet in je eentje thuis aan de keukentafel, maar gewoon met z’n allen. Dat is leuk en van anderen kan je leren. Opgeven hoeft niet, de koffie staat klaar, kosten zijn € 2 per persoon per keer. Wel neem zelf je spullen mee.’
Voor meer informatie kan een ieder ook terecht bij Bob Hulshof of Femma Bezu van Welzijn in Noordenveld locatie Norg 050 317 65 00.