Bijeenkomst over PGB: ‘Neem zelf de leiding en laat nooit los’

roden jub avond groen noordenveld 1

5 jaar Lijst Groen Noordenveld

RODEN – Omdat de energieke, fanatieke en áltijd kritische partij Lijst Groen Noordenveld alweer vijf jaar het college van Noordenveld wakker houdt, organiseerden zij vrijdagavond een bijeenkomst over de veranderingen in de zorg. Het Persoonsgebonden budget (PGB) was het exacte onderwerp van gesprek. Vrijdagavond luisterden zo’n vijftig man in de Winsinghhof naar het wervelende betoog van de Utrechter Hans van der Knijff, die door een dwarslaesie in een rolstoel zit.

Van der Knijff is nauw betrokken bij Per Saldo, een belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget. De ANWB voor zorgbehoevenden, noemt de club zichzelf. Toen de Utrechter 26 jaar geleden van een trapje viel door een bloedpropje in zijn hoofd, raakte hij verlamd. Hij kon thuiszorg krijgen. Al snel werd hem duidelijk dat de zusters niet van plan waren hem ’s ochtends om half zeven te komen helpen zodat hij op tijd op zijn werk kon verschijnen. En ’s avonds om half elf konden ze hem ook niet van dienst zijn, wanneer Van der Knijff normaal gesproken terugkwam van vergadering. “Om half acht konden ze me de pyjama aantrekken”, zei hij gekscherend. Hoewel zijn verhaal bij tijden hilarisch was, was de boodschap duidelijk. Houd te allen tijde zelf de regie over je eigen leven, is zijn devies. “Neem zelf de leiding in een gesprek, wees volhardend en laat nooit los.”

Het PGB is niet voor iedere hulpbehoevende geschikt. Van der Knijff adviseert ook eerst goed te bekijken welke voordelen zo’n persoonlijk budget oplevert. Via de gemeente kan iemand die zorg nodig heeft ook aanspraak maken op ‘zorg in natura.’ Dat is door de gemeente ingekochte zorg. In dat geval komt er een consulent van de gemeente bekijken welke zorg er nodig is. Daarbij wordt de cliënt direct doorverwezen naar de desbetreffende zorgverlener. De cliënt wordt niet geconfronteerd met rekeningen, dit regelen gemeente en zorginstellingen onderling. Met een persoonsgebonden budget koop je zelf je eigen zorg in. Het vooraf vastgestelde budget wordt op een rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gestort. De cliënt stuurt de rekeningen van zorgverleners door naar de SVB die ze vervolgens betaalt. Toen de speech was afgelopen, en alle vragen waren beantwoord, trakteerde de jarige kiesvereniging de toeschouwers op een drankje in de lodge van de Winsinghhof. Wie meer wil weten over persoonsgebonden budgetten kan even kijken op www.pgb.nl. De presentatie van de avond is terug te vinden op: www.lijstgroennoordenveld.nl