Bijeenkomst over toekomst van Speed Centre Roden

RODEN – Op het Speed Centre Roden wordt op donderdag 17 september een voorlichtingsavond gehouden waarin Anne Prins van Sport Drenthe uitleg gaat geven over hoe de toekomst van het Speed Centre Roden er mogelijk uit kan gaan zien. Nieuwe structuur van de vereniging, wie kunnen er lid worden, contributie, lidmaatschap, wel of geen stemrecht en hoe kan ik mezelf kandidaat stellen om een bestuursfunctie te nemen. Dit soort onderwerpen zullen aan de orde komen. Motorsportvereniging Noordenveld zal de nieuwe beheerder gaan worden op het Speed Centre Roden, al is dat grotendeels afhankelijk van het ledenaantal, de bestuursleden en draagkracht. Mensen die geïnteresseerd zijn en mee willen werken aan de nieuwe vereniging kunnen langskomen. De presentatie start om 19.30 uur.