Bijzondere dag in de Wilp, naam nieuwe IKC onthult

DE WILP – Er komt een heus Integraal Kind Centrum (IKC) in de Wilp. Een centrum waarin Kindcentrum Babbel, OBS de Dorpel en CBS de Wegwijzer samen verder gaan als één organisatie voor opvang en onderwijs in De Wilp en omstreken. Vandaag werd de naam van het IKC onthult: IKC de Steltloper. Alle scholen vallen onder Stichting Quadraten. Nieuw is dat de kinderopvang ook onder de stichting valt. Hiervoor is Stichting Quadraten Kinderopvang opgericht. Het IKC in de Wilp wordt daarmee het allereerste Integraal Kind Centrum van Stichting Quadraten.

Ongeveer 2,5 jaar geleden werden de beide scholen en de kinderopvangorganisatie door Plaatselijk Belang ‘De Vooruitgang’ benaderd met de vraag hoe zij stonden tegenover intensievere samenwerking. Het dorp vindt het belangrijk dat er kwalitatief goede opvang en onderwijs is en blijft. Het klikte en iedereen zag de kansen om samen te komen tot een nog beter aanbod van onderwijs en opvang, waar alle kinderen en ouders van kunnen profiteren. “De hele organisatie wordt één geheel, waarbij ontwikkelen en leren centraal staat. Ook alle medewerkers komen in dezelfde organisatie”, zegt Anneke Sijtsema, directeur van CBS de Wegwijzer. Een andere meerwaarde is dat het bevorderlijk is voor de leefbaarheid in het dorp. “Het initiatief kwam ook vanuit de bewoners. De scholen zijn niet supergroot en als alles onder één en dezelfde naam valt zorgt ook voor herkenbaarheid en een duidelijke structuur. Daarnaast kunnen we door samen te werken de kinderen veel meer beiden, door onderwijs, opvang en zorg op elkaar af te stemmen, maar ook door samen gebruik te maken van de expertise van externe partners. En, ook heel belangrijk, ouders hoeven hun kinderen niet langer naar verschillende plekken te brengen.” Kindcentrum Babbel is op 18 mei overgenomen door Stichting Quadraten en de fusie tussen de twee scholen is op 1 augustus 2021. Naast al deze voordelen zitten er ook een paar nadelen aan, maar dat zijn alleen nadelen voor de korte termijn. “We zullen de eerste paar jaren het moeten doen met beperkte ruimte voor de kinderen. We hebben geen ruimte over en geen extra lokaal voor een eventuele extra klas, maar dat lossen we wel op.” Het zal nog een tijdje duren voordat het nieuwe IKC er is. Er moet ook nog een geschikte locatie gevonden worden voor het centrum. “De locatie voor het IKC zal worden bepaald door de gemeente, maar dat zal ook in overleg gaan met ons. De gemeente moet uiteindelijk wel de knoop doorhakken. Een wens van ons is wel dat het centrum ook nog een paar andere functies krijgt. Je zou het kunnen zien als een soort MFC.” Eens per vier jaar maakt de gemeente een huisvestingsplan. In dit plan zou dus ook meer duidelijk moeten worden over de locatie en de inrichting van het IKC. Voor nu is het afwachten tot er weer een nieuw huisvestingsplan wordt geïntroduceerd.

Het nieuwe centrum gaat dus verder onder de naam IKC de Steltloper. Het woord ‘Steltloper’ refereert dan weer naar de naam en de vlag van het dorp. Om tot deze naam te komen is er een hele stemprocedure aan vooraf gegaan. “De keuze van de nieuwe naam hebben we op democratische wijze gedaan. Helemaal passend bij de visie van ons Integraal Kindcentrum, waar iedereen gezien en gehoord wordt. Alle kinderen, ouders, opa’s, oma’s en dorpsgenoten mochten een naam voor het nieuwe IKC bedenken. De kinderraad van Babbel en de leerlingenraden van de scholen, hebben hieruit drie namen geselecteerd. Vervolgens hebben teamleden en de ouders uit de MR van de basisscholen en de Oudercommissie van Babbel hun stem uitgebracht en is er één naam overgebleven.” Sijtsema is vooral blij dat het nu eindelijk zover is dat de naam onthult kan worden. Door alle Coronamaatregelen is de onthulling van de naam al een paar keer uitgesteld. “Helaas kunnen er geen ouders bij de onthulling aanwezig zijn, maar samen met de kinderen maken we er een leuke happening van. We hebben met z’n allen zo lang uitgekeken naar dit moment en zijn blij dat het hoge woord er eindelijk uit is. Het is echt bijzonder dat alle betrokkenen zo positief en enthousiast zijn gebleven”, sluit Sijtsema af.