Bliksembeveiliging munitiecomplex gewoon in werking

NOORDENVELD – In De Volkskrant van 2 mei werd gemeld dat de veiligheid tekort zou schieten bij veel munitiedepots. Gelet op het feit dat de gemeente hiervan niet op de hoogte was, is er contact gelegd met het Ministerie van Defensie om over de veiligheid rond het munitiecomplex duidelijkheid te krijgen. Het ministerie heeft burgemeester Smid meegedeeld dat er geen sprake is van een niet functionerende bliksembeveiligingsinstallatie op het munitiecomplex in Veenhuizen. De installatie is ook niet afgekeurd en er bestaat volgens Defensie geen veiligheidsrisico. “Bij een veiligheidsrisico zouden de werkzaamheden meteen worden stilgelegd,” aldus de reactie van Defensie. Dat laatste is door de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bevestigd. (FOTO: Google Maps)