Bluswatervoorziening Tolbertervaart aangelegd

LEEK – In de Tolbertervaart is deze zomer een waterwinplaats open water voor de bluswatervoorziening voor de brandweer aangelegd. Deze aanvullende bluswatervoorziening voldoet aan alle eisen, zodat voor eventuele grote branden in het dorp Tolbert groot watertransport op een optimale manier ingezet kan worden. Bij grote branden in de omgeving van de zuidkant van de Tolbertervaart, richting Diepswal, zal het groot watertransport vanuit het Leekster Hoofddiep plaatsvinden. Aanleiding voor realisatie van de bluswatervoorziening zijn enkele grote branden in het dorp Tolbert geweest, waaronder bij de Postwagen en BinnWonen. Op dat moment werd duidelijk dat het onmogelijk was om voldoende bluswater met groot watertransport vanuit de Tolbertervaart te betrekken. Door de geringe diepte van de vaart als gevolg van slibophoping kon er geen water opgepompt worden. Inmiddels heeft de Tolbertervaart na baggerwerkzaamheden een diepte van ongeveer 1,50 meter en wordt aan de eis van voldoende diep water ruimschoots voldaan.

Om er voor te zorgen dat er in de toekomst ook voldoende waterdiepte is, is op de kopse kant van de vaart walbeschoeiing aangebracht om de vorming van slib tegen te gaan en de toegankelijkheid van de vaart te vergroten. Tegelijkertijd met het aanbrengen van de walbeschoeiing is het omliggende terrein dusdanig aangepast dat dit voldoet aan de eisen die de brandweer stelt aan de aanvullende bluswatervoorziening. Dit betekent dat er voldoende ruimte aanwezig is om de pompunit te lossen en op te stellen. Met het uitbaggeren van de Tolbertervaart en de aanleg van de bluswatervoorziening zal het groot watertransport in Tolbert voortaan geen probleem meer zijn voor de brandweer.