‘Boeiende debatten in de raad, een automatisme’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Boeiend! Zo was het vorige week woensdag in de raadzaal. Veel publiek was er helaas niet. De wegblijvers hebben wat gemist. Degenen, die er wel waren bleven tot het eind. Dat zegt genoeg. Hoe het komt? Wel veel stond er eigenlijk niet op de agenda. Overlast van lawaai tijdens Rodermarkt en feestweek Norg. Sluitingstijden. Alcoholmisbruik. Bevoegdheden van het gezag bij relletjes… De gemoederen raken er snel over beroerd. Boeiende debatten. Scherpe vragen. Twee moties. Een amendement. Alles aangenomen! Man van de avond. Het talent van Gemeentebelangen Jos Darwinkel! Eerst beleefde hij een dieptepunt. Scherpe maatregelen tegen geluidsoverlast vond hij niet nodig. Verschil van mening met zijn fractievoorzitter Ellen van der Haven. Je moet maar durven…. Uiteindelijk samen met Pierre Berghuis een minderheidsstandpunt verdedigen. Aan het eind van het punt stonden die twee alleen. De rest van de raad ging mee in de CDA/CU motie. Jos revancheerde zich later in een met algemene stemmen aangenomen motie. Tegen de komst van een FOC, een grote winkel bij het TTterrein in Assen, die de middenstand ook in Roden kapot zou concurreren… Jos nam na afloop de felicitaties in ontvangst… Dat  verdient ook  de nieuwe burgemeester Klaas Smid. Zonder nadrukkelijk op de voorgrond te treden weet hij de vergadering ongemerkt efficiënt naar een gunstig einde te leiden. Gaat beslist niet ten koste van de levendigheid… het was nog op een gunstig tijdperk afgelopen ook…
2 Moties, 1 amendement. Alle drie aangenomen. Het gebeurt de laatste tijd wel vaker, dat moties worden aangenomen. Het college van BenW is opmerkelijk afwachtend met dit verschijnsel. Inderdaad. Het komt de levendigheid duidelijk ten goede. Ook de oppositie, D66, VVD en LGN hebben al kunnen profiteren met aangenomen moties of amendementen. Ik heb het nog niet eerder meegemaakt, dat het zo in het oog sprong. Meeste discussie was er over het amendement over het aanscherpen van geluidsnormen en verruimen van openingstijden. Aan elkaar gekoppeld. De motie kwam van de heren Willenborg en Westerhof (CDA/CU). Medeondertekend door de fracties van PvdA, VVD en D66… Aaah, daar heb je het al… de fractie Gemeentebelangen ontbreekt. De fractie was verdeeld. Jos Darwinkel en Pierre Berghuis lagen dwars. Ook na pittige discussie bleef dat zo. Hoe zeer ook Jan Klinkenberg (GL), Gerard Willenborg (CDA) Jeroen Westendorp (CU) Jos nader aan de tand voelden… Hij bleef zijn poot stijf houden. Ook al sta je dan aan het eind met zijn tweeën met lege handen… Bovendien voerde Ellen van der Haven als woordvoerder van de meerderheid het woord. Zoals gebruikelijk, deed ze dat vol passie. Vooral, omdat ze zelf met slachtoffers van de gevolgen van geluidsoverlast te maken heeft… Amandement aangenomen! Gemeentebelangen had zelf ook nog een motie ingediend over het preventie en handhavingsbeleid Alcohol. Dat moet ook geregeld worden in zogenaamde para commerciële instellingen. Dat zijn onder andere dorpshuizen, sportkantines en zuipketen. Over het algemeen was de teneur, dat men niet te veel regelingen en administratie hierover wou. Beter voor deze gelegenheden… en voor de gemeente, die met handhavingscontrole opgescheept wordt. Boeiende discussie. Vooral Hendrik Smeenge wou Pierre Baas (LGN) hierover stevig aan de tand voelen… Baas ging er niet op in. Hij leest ook deze rubriek. Hij vond de motie dan ook volledig overbodig. Bij de RAS in het Dorpshuis was het geen punt van discussie geweest. Ook Anne Doornbos bemoeide zich er nog mee. In mijn steunfractie van de PvdA zijn zelfs drie dorpshuizen vertegenwoordigd, stelde hij. Dat beschouwde Baas niet als een steuntje in de rug en hij stemde met zijn fractie als enige tegen de motie en de gewijzigde verordening.
Doordat Emiel van der Heide al in deze Krant uitvoerig een platform had gekregen tegen de komst van een Factory Outlet Center in Assen. Deze FOC had al een verwoestende uitwerking gehad op bijvoorbeeld het winkelcentrum van Almere. Aldus een uitstekend gedocumenteerde Emiel van der Heide. Jos Darwinkel kwam met een motie aanzetten, die bij de Provincie aandrong maatregelen tegen de komst van de FOC in Assen te nemen. Opnieuw pittige discussie. Die kwam voornamelijk uit de hoek van Groen Linkser Jan Klinkenberg. Hij vond het Zakelijk belang van Sjors en Emiel van der Heide er te dik bovenop liggen (..) Dit schoot met name de nestor in de raad, Jan Kemkers in het verkeerde keelgat. "Dat laatste moet u terugnemen, zo’n persoonlijke aanval op Sjors en Emiel hoort hier niet thuis. Hier wordt een politiek oordeel gevraagd over deze motie!" Daar was de andere Jan (Klinkenberg) niet van onder de indruk. Toch stemde ook hij voor de motie. Na afloop zag ik de twee Jannen de handen al weer schudden. Zo hoort het. Succes derhalve voor Jos Darwinkel. Hij had het nodig.
Over 14 dagen de laatste vergadering van dit jaar. Ik kijk er naar uit. Zelfs naar het Presidium een uur eerder. Daar wordt een nieuwe voorzitter gekozen. Kandidaten zijn burgemeester Klaas Smid en de VVD’er Arnold Rossing. De laatste weet zich gesteund door een aantal oppositiepartijen. Onder het motto: de benoeming van de burgemeester moet geen automatisme worden(..). Er speelt nog iets anders. De vorige keer werden aan het eind de journalisten de zaal uitgestuurd. Er moest nog even over mijn persoontje gesproken worden. Hoe het Presidium veranderde in de Commissie Stiekem. De omstreden commissie van de zelfde naam bestaande uit fractievoorzitters der 2de Kamer. Over de geheimhouding was nog veel te doen, toen bleek dat de AIVD anderhalf miljoen telefoontaps aan  Amerika had geleverd. Dat was geheim. Het lekte uit… Zou het met het Presidium dezelfde kant opgaan? Als Arnold gekozen word, wat niemand verwacht, zou het hele Presidium wel eens veranderd kunnen worden in een soort commissie Stiekem. Hij heeft ervaring om de pers buiten de deur te houden.
Kom, kom dames en heren van het presidium. DAT moet geen automatisme worden…