Boek over leven in de Onlanden

onlanden

REGIO – Er is een populair wetenschappelijk boek verschenen over de manier waarop eeuwenlang de inwoners van de Onlanden het hoofd boven water hebben gehouden. De strijd tegen het water, de natuur en de elementen, van de vroegste ijstijden tot aan nu. De eerste exemplaren werden aangeboden aan Waterschapsbestuurder Carla Alma en gedeputeerde Rein Munniksma. Het boek werd overhandigd ter gelegenheid van de afronding van zowel de landinrichting Roden/Norg als de herinrichting Peize. Het boek ‘Overleven in een Nat Land’ is de weerslag van het geweldige werk dat daar is verricht, en plaatst het tevens in een historisch perspectief. Het boek is geschreven door Yuri van Koeveringe en hij is in staat gebleken om de geschiedenis van de Onlanden spannend, verhelderend en onderhoudend vast te leggen. Geïllustreerd met kaarten, tekeningen, schema’s en prachtige foto’s. Daarbij staat de eeuwenoude strijd tegen het oprukkend water centraal. Met als apotheose de bijna overstroming in 1998.