Boekenmarkt, Kleding- en Voedselbank én Vluchtelingenwerk onder één dak

NOORDENVELD – De Boekenmarkt, Kleding- en Voedselbank en Vluchtelingenwerk (hierna BKVV) krijgen gezamenlijk huisvesting aan de Ceintuurbaan Noord 122 in Roden. In september is al  gestart met de eerste verhuizing en inrichting van de nieuwe locatie. De BKVV heeft dan in ieder geval tot en met 2023 huisvesting. Aan de andere kant hebben inwoners, die een beroep moeten doen op de Participatiewet, in hun directe omgeving een plaats waar zij zich verder kunnen ontwikkelen.

De organisaties waren al een tijdje samen op zoek naar geschikte ruimte in Roden en hebben hierover diverse malen met de gemeente gesproken. Huisvesting is voor alle vier een punt van zorg. Die zorg wordt nu weggenomen waardoor we ons volledig kunnen richten op onze activiteiten voor inwoners die het vaak wat minder breed hebben. Vluchtelingenwerk past binnen dit plaatje. Gesprekken met klanten en taallessen kunnen in de toekomst, naast overige ondersteuning, onder één dak plaatsvinden.

De gemeente is via het netwerk van Economische Zaken in contact gekomen met de eigenaar van het pand  Ceintuurbaan Noord 122. Na een aantal gesprekken zijn alle partijen nu enthousiast over deze locatie als verzamelgebouw met werk-leerfunctie. De BKVV kan de exploitatie van de locatie niet alleen dragen en de gemeente staat hiervoor garant. Wethouder Wekema benadrukt dat de gemeente dit kan doen omdat de locatie ook een werk-leerfunctie krijgt. Nu de ISD is opgeheven is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van werk-leer mogelijkheden voor de inwoners. De gemeente doet dit niet alleen om het voortbestaan van de activiteiten van de BKVV te garanderen, maar ook om in Roden een werk-leerbedrijf te hebben voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Er moeten de nodige aanpassingen plaatsvinden in het pand alvorens dat geschikt is voor de betreffende organisaties. Kledingbank en Roder Boekenmarkt verhuizen reeds in september naar de nieuwe locatie. De Voedselbank volgt begin 2020 en Vluchtelingenwerk hoopt medio 2020 het pand te betrekken. In de toekomst zullen mogelijk andere publieke organisaties, c.q. goede doelen, zich kunnen aansluiten.