Boer & Natuur wint Inspiratieprijs

REGIO – Het Ministerie van Economische Zaken heeft een prijs ingesteld voor personen en organisaties die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor het leefbaar en beleefbaar maken van hun gebied.
De Inspiratieprijs 2015 is tijdens de jaarvergadering van de agrarische natuurverenigingen Nederland uitgereikt aan de agrarische natuurverenigingen Boer & Natuur ZWK. Het leverde een beeldje en een bedrag van 2500 euro op. In het juryrapport wordt gemeld dat Boer & Natuur ZWK deze prijs ontvangt omdat de vereniging zich kenmerkt door haar enthousiaste en inspirerende inzet voor het Zuidelijk Westerkwartier. Kenmerkend daarbij is de brede setting van de inzet waarbij continue verbinding met andere partners wordt gezocht.
Hieruit is een breed scala van activiteiten ontstaan: ondermeer agrarisch natuurbeheer maar er is ook aandacht voor educatie en cultuurhistorie. Dit aldus het juryrapport. Overigens houdt Boer & Natuur op zaterdag 2 mei in Leek een agrarische manifestatie op het evenemententerrein. Ze doet dit in samenwerking met LTO Noord en De Eendracht, maar ook staat er weer een weidevogelexcursie en ‘strunen bij de boer’ gepland de komende maanden. Boer & Natuur is partner van de gebiedscoöperatie Westerkwartier en ondermeer lid van de gebiedscommissie.