Boevenbende en ’t Molentje in De Vlinderhof

EEN – De laatste maanden van het afgelopen jaar zijn er verschillende gesprekken gevoerd tussen KidsCasa/SPiN en onderwijs inzake de locatie De Boevenbende en Peuterspeelzaal ’t Molentje en openbare basisschool De Vlinderhof. De wens om een combinatie van deze verschillende vormen te realiseren in de kern van het dorp Veenhuizen was en is groot en biedt voor alle betrokkenen veel voordelen. Er is hard gewerkt en de verhuizing vond eind vorig jaar plaats. Met ingang van 2016 zullen het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal van start gaan in De Vlinderhof. Het thema verhuizen heeft de afgelopen week centraal gestaan in alle groepen. De kinderen werden zo op een speelse manier betrokken bij het hele gebeuren.