Bomen Leek kunnen komende zomer rekenen op snoeibeurt

LEEK – Aankomende zomer kunnen de bomen van Leek erop rekenen dat ze worden gesnoeid.  In geval van ziekte wacht ze een minder leuk scenario, namelijk de kap. De gemeente bezit ongeveer 22.000 bomen. Om het bomenbestand gezond en vitaal te houden wordt ieder jaar aan een deel ervan onderhoud gepleegd. Gemiddeld wordt één boom eens per 10 jaar onderhouden.

Ondanks deze inzet kan het voorkomen dat een boom –bijvoorbeeld door ziekte- toch gekapt moet worden. Veel bekende bomenziekten zijn de iepziekte, watermerkziekte, essentaksterfte maar ook aantasting door schimmels of weersinvloeden kunnen een reden zijn waarom de boom niet meer veilig is voor de omgeving.

In het kader van de zorgplicht controleert de gemeente de bomen op vitaliteit en stabiliteit. Bij een aantal bomen zijn op deze punten gebreken aangetroffen. Sommige zijn zelfs al afgestorven. Om te voorkomen dat deze bomen schade veroorzaken, gaat de gemeente deze bomen kappen. Op jaarbasis zijn dit gemiddeld 200 bomen. Over het algemeen wordt elke gekapte boom vervangen door een jong exemplaar tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen, bijvoorbeeld bij slechte groeiomstandigheden of concurrentie van andere bomen.

Ieder jaar stelt de gemeente een kaplijst op met bomen die door verschillende oorzaken niet kunnen blijven staan. De kaplijst voor het voorjaar 2017 is te vinden op www.leek.nl.