Bomenbuurt zoekt bestuursleden

RODEN – De wijk Bomenbuurt is in 2007 gestart met het opzetten van een wijkbelangenvereniging. Deze vereniging komt op voor de belangen van de bewoners. In de afgelopen jaren zijn een aantal zaken in de wijk aangepakt, zoals de 30-kilometer zone, parkeerhavens Ceintuurbaan Noord, speelvoorzieningen, hondenpoeppalen, verkeersveiligheid, groenonderhoud en bestrating. Een van de activiteiten die de wijkbelangenvereniging onderneemt, is het houden ban een wijkschouw met medewerkers van gemeente, Woonborg, politiek en WiN. Door omstandigheden is het aantal bestuursleden teruggelopen. Men is vooral op zoek naar een voorzitter en een secretaris. De wijkbelangenvereniging wordt bedreigt in haar voortbestaan, want een bestuur is voorwaarde om door te gaan, Daarom wordt er een extra jaarvergadering gehouden op 31 maart om 19.30 uur in basisschool De Tandem. Tijdens de vergadering hoopt het huidige bestuur dat er zich voldoende bewoners melden om de vereniging voort te zetten. Zo niet, dan wil men stoppen met de wijkbelangenvereniging. Informatie over de functies en taken kan men krijgen via telefoonnummer 050-3176500 of 050-5027222.