Bomenonderhoud in de gemeente Leek

LEEK – In de komende periode is het weer tijd voor de reguliere groenwerkzaamheden aan de bomen in de gemeente Leek. De gemeente bezit ongeveer 22.000 bomen. Op dit bomenbestand gezond en vitaal te houden, wordt ieder jaar aan een deel ervan onderhoud gepleegd. Op deze wijze wordt gemiddeld aan iedere boom eens per zeven jaar onderhoud gepleegd. Ondanks de inzet kan een situatie ontstaan dat onderhoud niet meer volstaat om een boom gezond en vitaal maar bovenal veilig voor de omgeving te houden. Die situatie wordt vooral veroorzaakt door ziekten. In het kader van de zorgplicht controleert de gemeente de gemeentelijke bomen op vitaliteit en stabiliteit. Bij een aantal bomen zijn op deze punten gebreken aangetroffen. Sommigen zijn zelfs al afgestorven. Om te voorkomen dat deze bomen schade veroorzaken, gaat de gemeente deze bomen kappen. Op jaarbasis zijn dit gemiddeld tweehonderd bomen. Over het algemeen wordt elke gekapte boom vervangen door een jong exemplaar, tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen. Ieder jaar stelt de gemeente een kaplijst op met bomen die door verschillende oorzaken niet kunnen blijven staan. De kaplijst voor het najaar van 2015 is te vinden op www.leek.nl.