Bospad Sterrebos ‘scootmobiel-proof’

Roden Sterrebos

‘elk jaar een nieuw bospad’

RODEN – Het is een mooie doelstelling die het Gehandicapten Platform Noordenveld zichzelf heeft toegedacht. Elk jaar een nieuw bospad erbij, volledig geschikt gemaakt voor de scootmobiel. En tot nu toe ligt men heel aardig op koers. Werd vorig jaar in het bos bij Nietap een eerste scootmobielpad geopend, dit keer is het Sterrebos bij Roden aan de beurt. Op dinsdag 10 juni (om precies 11.00 uur) zal wethouder Gerrit Alssema het pad officieel gaan openen.

Bestuurslid Henk Kouwenberg (FOTO) van het Gehandicapten Platform vindt het niet meer dan logisch dat zijn organisatie zich hiervoor inzet. ‘Iedereen met een scootmobiel kan nu helemaal tot aan de stuw komen. De vistrap in het Sterrebos is voor veel Roners een begrip. Vanaf het eerste parkeerterrein aan de linkerzijde, komend vanuit Roden, even voor Mensinge, kun je nu over een verhard en verbreed pad richting de stuw. Daarna kun je het bruggetje over en via de Zwarte Weg heb je op die manier een rondje Sterrebos achter de rug,’ laat Henk Kouwenberg tevreden weten.

Het is vooral ook dankzij Staatsbosbeheer dat dit pad er is gekomen. Zij hebben het speciale woudzand geleverd en het pad breder gemaakt. Ook overhangend groen is weggehaald. Kouwenberg is goed te spreken over de samenwerking. ‘Het ziet er geweldig uit en ik hoop dat zij het goed zullen gaan onderhouden. Voor mensen met een scootmobiel is dit een geweldige verrijking’, zegt hij.

Er wordt in het gehandicapten platform al stevig nagedacht over een vervolg. Henk Kouwenberg denkt zelf aan het verstevigen van een bospad in Norg. ‘Maar alles staat nog open. We gaan ons goed oriënteren over de mogelijkheden. Belangrijk is in ieder geval dat er ook gebruik wordt gemaakt van het bospad. Wij gaan er in ieder geval van uit dat het bospad in het Sterrebos goed zal worden gebruikt, want het is hier gewoon fantastisch.’

De opening van het bospad past naadloos in het beleid van de actieve Stichting Gehandicapten Platform Noordenveld, een stichting die de integratie van mensen met een functiebeperking op plaatselijk niveau wil stimuleren. Behalve zichtbare activiteiten als dit bospad, treedt de SGPN op als gesprekspartner van de gemeente als controle op naleving van het gehele gehandicaptenbeleid en geeft het gevraagd en ongevraagd advies via het Wmo-platform. Bovendien inventariseert het knelpunten, geeft het informatie en voorlichting over obstakels die mensen met een beperking ondervinden. Dit jaar richt de stichting zich met name op vervoer, bereikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid, huisvesting, arbeid en voorwaarden scheppende activiteiten. De stichting is in Noordenveld vooral bekend vanwege de toegankelijkheidssticker. Bedrijven in de gemeente die goed toegankelijk zijn worden daarvoor beloond met een groene sticker. ‘We willen zo een mentaliteitsverandering teweegbrengen en eigenlijk zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat er bij bouw of verbouw van een pand ook aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking wordt gedacht’, zegt Kouwenberg.