Bralt Hovinga

TOLBERT – Met groot verdriet heeft men in Tolbert kennisgenomen van het overlijden van Bralt Hovinga. Hij is zestig jaar van zijn leven bezig geweest met de historie van Tolbert.
In 1960 kocht hij zijn eerste fototoestel en gebruikte dit vooral om foto’s te maken van situaties  waar definitief iets veranderde in het straatbeeld van Tolbert. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw was het Bralt zijn idee om de geschiedenis van Tolbert op te tekenen, wat resulteerde in de uitgave van ‘Tolbert Het Oalerliek Dörp’. Wat eerst een eenvoudig fotoboekje zou worden, werd een schitterend boekwerk van 180 bladzijden. De verzamelde foto’s voor het boek waren voor Bralt de aanleiding voor het verzamelen en archiveren van oude foto’s van Tolbert.
Uit het onderzoek ten behoeve van ‘Tolbert Het Oalerliek Dörp’ is op zijn initiatief een dorpsarchief ontstaan. In 1994 stond hij aan de wieg van Stichting Oudheidkamer Fredewalda die het Tolberter erfgoed zou gaan behoeden. Opnieuw kwam Bralt met een origineel idee: een unieke maquette van Tolbert anno 1925.
In 2014 opende de Cazemierboerderij haar deuren, waarmee Bralts wens werkelijkheid werd. 
Bralt Hovinga heeft met al zijn inspanningen het historisch besef van de Tolberter bevolking gestimuleerd en het initiatief genomen om de geschiedenis van het mooie Tolbert vast te leggen en een gezicht te geven.
Dat is een grote verdienste waarvoor het dorp hem tot in lengte van jaren dankbaar zal zijn.