‘Breed oriënteren is belangrijk, je maakt een keuze voor acht jaar’

Scholen OPO Noordenveld organiseren één op één afspraken om kennis te maken

NOORDENVELD – De open dagen op basisscholen in Noordenveld worden door Covid-19 anders ingericht dan gebruikelijk het geval is. Ouders kunnen nu een één op één afspraak maken met de school van hun voorkeur om zich te oriënteren op de toekomstige school  van hun kind. Beleving is van wezenlijk belang om een goed beeld te krijgen bij een school, zegt OPO Noordenveld-directeur Han Sijbring. Deze week krijgen alle ouders van kinderen die binnenkort drie jaar worden een uitnodiging in de brievenbus.

Onder OPON vallen 10 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkingsschool voor basisonderwijs (SWS De Schans in Een) en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO ’t Hoge Holt in Roden). Voor ouders die hun tweede of derde kind moeten aanmelden voor de basisschool, is de keuze meestal al gemaakt. Vaak is het dezelfde school waar ook de oudere broer of zus naar toe gaat, dat is vertrouwd en bekend. Voor ouders die hun eerste kind moeten aanmelden, ligt het toch iets ingewikkelder om een goed beeld te krijgen, weet Sijbring. ‘Helemaal in deze coronaperiode. Je mist de dynamiek van kinderen in klaslokalen en spelende kinderen op een schoolplein. Het doel van één op één gesprekken is om een gevoel te krijgen bij de organisatie en de schoolleiding. Breed oriënteren is belangrijk. Je maakt immers een keuze voor acht jaar. We hebben veel openbare scholen in de gemeente en er is christelijk onderwijs. Iedere school heeft een andere visie en uitgangspunten. Binnen OPON zijn er daltonscholen, scholen die gepersonaliseerd leren toepassen en de traditionele basscholen die werken met een leerstofjaarklassysteem.’

Dalton onderwijs is gericht op zelfstandig werken. Er wordt gewerkt met dag- of weektaken en leerlingen krijgen de vrijheid om zelfstandig hun taken in te plannen en af te maken. Daarbij mogen ze samenwerken met klasgenoten. Kinderen hebben veel vrijheid en mogen zelf keuzes maken, maar de leerkracht bepaalt welke lesstof behandeld moet worden en binnen welke termijn. Bij gepersonaliseerd leren wordt gekeken naar het individuele kind. Wat heeft het nodig om de lesstof te doorlopen? Daltonscholen in Noordenveld zijn onder andere het Valkhof in Roden, de Eskampen in Peize en Samenwerkingsschool De Schans in Een. Gepersonaliseerd onderwijs stelt leerlingen in staat een groot deel van hun eigen leerroute te bepalen. Het onderwijs wordt dan afgestemd op de mogelijkheden, de leerstijl en het niveau van de individuele leerling. De leerkracht heeft ook een coachende rol. In Noordenveld wordt onder andere op obs de Hekakker in Norg, De Schans in Een en op de Eskampen in Peize gewerkt met gepersonaliseerd onderwijs.

Brede ontwikkeling

‘Naast de kernvakken rekenen en taal richten we ons op de brede ontwikkeling van het kind’, vervolgt Sijbring. Culturele vakken, wereldoriëntatie en aardrijkskunde hebben een belangrijke plek in het onderwijs, dit is OPON-breed. Noordenveld heeft een uitgebreid programma voor cultuureducatie, dit wordt op alle scholen toegepast. In 2019 hebben alle OPON-scholen bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Er is geconstateerd dat alle kwaliteitseisen op de scholen voldoende waren. Ouders kunnen hun kind met een gerust hart naar een OPON-school sturen!’

Belangrijk voor de keuze voor een school noemt Sijbring de sociale omgeving. ‘Blijft het kind in dezelfde sociale omgeving? Gaan vriendjes en vriendinnetjes uit de wijk naar dezelfde school? Dat is zeker bepalend voor de keuze. En als er geen school in de buurt is: waar gaan andere kinderen uit het dorp of wijk naar toe? Mocht blijken dat het onderwijssysteem van de school in de buurt niet aansluit bij de wensen van de ouders of de onderwijsbehoefte van het kind, dan kun je verder kijken.’

Tijdig aanmelden

Sijbring adviseert ouders om zo snel mogelijk een afspraak te maken met de scholen. ‘Zodra wij inzichtelijk hebben hoeveel leerlingen er aangemeld zijn voor een school, kunnen we rekening houden met de instroom. Dat geldt ook voor kleuters die in 2022 naar school gaan. Dat lijkt misschien nog ver weg, maar voor ons is het heel dicht bij. We hebben alles graag zo snel mogelijk in beeld.’ Vorig jaar ging het om ongeveer 250 nieuwe leerlingen in de gemeente, de OPON-directeur verwacht dit jaar ongeveer hetzelfde aantal in te schrijven.