Bunne & Winde sluiten zich aan bij de Coöperatie Breedband NZW

BUNNE – Het bewonersinitiatief snelglasvezel.nu, bestaande uit de gebieden Bunne, Bunnerveen, Winde en een aantal woningen in het buitengebied bij Peize en Eelde, heeft zich aangesloten bij de coöperatie Breedband Noordenveld Zuid West. De Ledenraad heeft met de aansluiting ingestemd. Voor snelglasvezel.nu was het noodzakelijk om zich aan te sluiten bij een ander initiatief, omdat ze te weinig aansluitingen hebben om een lening van de provincie te kunnen krijgen. Snelglasvezel.nu heeft een belangstellingsonderzoek gedaan met als resultaat dat 82% van de bewoners wil meedoen. De marktconsultatie is geweest; de grote partijen hebben aangegeven niet in het gebied te gaan investeren, waarmee de weg voor de provincie vrij is om ook dit initiatief te financieren.In de komende periode gaat glasvezel.nu de bewoners benaderen om hun belangstelling om te zetten in een abonnement bij een van de providers.

Met de komst van glasvezel.nu wordt het aantal aansluitingen van de coöperatie uitgebreid met 317 woningen in een nagenoeg volledig wit gebied.

De Ledenraad heeft vooruitlopend op de statutenwijziging ingestemd met de benoeming van de heer W.A. (Wichard) Kievit uit Bunne.