Burgemeester en Wethouders van Noordenveld week 15 “16

RODEN-burgemeester-wethouders-15jaar

NOORDENVELD- Gewillig wandelen de heren wethouders en burgemeester van Noordenveld hun werkkamers uit naar buiten. Een welkome onderbreking in de drukke ambtelijke agenda’s, lijkt het. Tien minuten hebben ze. Tien minuten precies. Heel even leek dat wat uit de hand te lopen, want wethouder Kosters had die ochtend geen jasje meegenomen naar kantoor. Gelukkig snelde reddende engel Stieneke Ottema toe met een keurig donkerblauw exemplaar. Na de kiek had burgemeester Klaas Smid gelukkig nog even tijd voor een –overigens zeer duidelijke- reactie. “Lokale media zijn belangrijk. En worden in tijden van mondialisering zelfs steeds belangrijker. Alleen al daarom zullen lokale media zondermeer blijven bestaan, daar ben ik stellig van overtuigd. Eva Jinek hield er eens een lezing over. Mensen hebben, juist door de mondialisering, behoefte aan nieuws uit de eigen omgeving. Die behoefte wordt alleen maar groter. Gelet op de schaalvergroting, die ook in de media behoorlijk plaatsvindt, heeft de Krant een belangrijke functie. De Krant volgt ook het democratische proces. Controleert of besluiten naar behoren worden uitgevoerd. Wij als gemeente moeten uitleg geven en verantwoording afleggen, en dat is goed. Ook de kritische blik van journalisten is ontzettend belangrijk. Elke democratie functioneert beter als de overheid goed op de vingers gekeken wordt.”