Burgemeester gooit drugspand Boerakker op slot

BOERAKKER – Een woning aan de Hoofdweg in Boerakker is vorige week op last van burgemeester Van der Tuuk voor twaalf maanden gesloten. In de woning werden in juli van dit jaar softdrugs aangetroffen. De sluiting van het pand gebeurt op basis van de Opiumwet en het gemeentelijke Damoclesbeleid. Het doel van de sluiting is om de criminele activiteiten te stoppen en een duidelijk signaal af te geven aan betrokkenen en inwoners dat deze activiteiten niet getolereerd worden in onze gemeente. De duur van een sluiting hangt af van het type pand (woning of bedrijf) en de aard van de aangetroffen drugs (soft- of harddrugs).

De gemeente Westerkwartier wil samen met haar overheidspartners de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld aanpakken. Speerpunten hierin zijn bestrijding van hennepteelt, synthetische drugs en wapenbezit. Dankzij de integrale aanpak, waarbij naast strafrecht ook bestuurs- en belastingrecht worden ingezet, is de slagkracht van de overheid tegen georganiseerde criminaliteit groter. De gemeente roept burgers op signalen te melden. De gemeente is deze overtreding op dit adres op het spoor gekomen door een anonieme melding. Inwoners van de gemeente kunnen via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl) melding maken van een verdachte situatie.