‘Burgemeester Klaas Smid soepel aan de slag’

Politiek Noordenveld
RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Soepel. Zo ging de eerste raadsvergadering van de nieuwe burgemeester van Noordenveld. Klaas Smid is de naam en hij leidde de raadsdebatten, alsof hij nooit anders gedaan had. De dag ervoor was hij onder grote belangstelling ingehuldigd. Duidelijk, de raadscommissie had de juiste kandidaat voorgedragen. Noordenveld kan, naar de eerste vergadering te oordelen, rustig verder met deze burgemeester. Nu zegt deze eerste vergadering niet veel. Veel bijzonders stond er niet op de agenda… Om half 10 zat het er alweer op. Ook verdienstelijk trouwens, want menigeen herinnert zich nog maar al te goed de na middernacht finishende raad van nog niet zo lang geleden… Nee op deze wijze kon de raad aan de burgemeester wennen en omgekeerd. Nee, Klaas Smid maakte geen fout. Haalde geen aanwezigen door elkaar en werkte zelf ook niet hinderlijk tegen. Soepel… dat is het woord…
Na vier (..) vergaderingen binnen een jaar is de knoop doorgehakt over de al meer dan 20 jaar slepende affaire van het bouwen van een huis aan De Steeg 3. Wel werd er nog een D66 amendement aangenomen, om het gebouw zo te bouwen, dat het wat paste in de omgeving. Door met dakhoogte en -hoek te werken kreeg de als een wat groot uitgevallen landhuis een inpasbaar voorkomen… Vorige keer was afgesproken, dat de discussie alstjeblieft niet weer overgedaan zou worden. Alleen het amendement van Frederik van Lookeren Campagne van D66 zou behandeld worden. Dat lukte uiteindelijk toch weer niet. Tot veler verassing kwam Lijst Groen Noordenveld nog met een motie aanzetten. Ongetwijfeld zullen ze geredeneerd hebben: waarom D66 wel een amendement aangenomen. Dan  onze motie ook maar.  De raad werd gevraagd alsnog rekening te houden met cultuurhistorisch erfgoed onder andere in de Steeg in Norg. Daar ging nu juist dat amendement van D66 in concreto op in. De motie haalde het, U raad het al, weer niet. Wat bereikte LGN nu met deze verworpen motie. Eigenlijk niets. Men kwam zelfs, bleek duidelijk, verdeeld uit de strijd. Harrie Waals stemde als enige niet met de eigen partij mee, maar met het collegebeleid… Hij trok daar een gezicht bij, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Kennelijk putte hij daar zoveel moed uit, dat hij tijdens de commissievergadering bij het miljoen  dat van de rioleringsheffing naar de afvalinzameling overgeheveld zou moeten worden, meeging met Anne Doornbos van de PvdA. Die had bepleit om de rioleringsheffing van een miljoen juist aan te winden voor lastenverlichting… zelfs kreeg Harrie Waals steun van Jeroen Westendorp van de Christen Unie… Zoals zo vaak trok Henk Kosters weer aan het langste eind. Zijn argumenten voor de overheveling van het miljoen en de tariefstijging met jaarlijks 2% na 2017 bleken overtuigend. Henk Kosters, zo klonk het, zat goed in de riolering… Dit punt komt ook aan de orde aanstaande maandag tijdens de programmabegrotingsdebatten. Ja U leest het goed. Wanneer U deze woorden onder ogen krijgt, zijn deze debatten al weer geweest. Dat is de consequentie, als je meewerkt aan een weekblad. Na afloop toonde burgemeester Klaas Smid zich geinteresseerd in deze Krant. Hij liet blijken, dat hij deze rubriek wel eens had gelezen. Hij wilde weten hoe de taken bij de Krant verdeeld waren en hoe groot het concern was, dat onder meer de Krant uitgaf. Zou mij niet verbazen als de burgemeester zich straks persoonlijk van het bedrijf op de hoogte zal stellen. Daar willen we graag aan meewerken. Een burgemeester, die wil weten hoe de media werken? Dat is weer een andere uitstekende eigenschap…