Burgemeester Klaas Smit maakt kennis met LGN

Lijst Groen Noordenveld - Anneke Jager-Cazemier_03

REGIO – Op uitnodiging van de Lijst Groen Noordenveld was de nieuwe burgemeester van Noordenveld Klaas Smit zaterdagmorgen aanwezig op een bijeenkomst in t’RAShuys (voormalige basisschool) in Roderesch. Fractie, steunfractie en overige partijleden van LGN hadden zich daar verzameld om op informele wijze kennis te maken met Klaas Smit. Onder het genot van een kopje koffie werd hij welkom geheten en de meer dan twintig aanwezigen voorgesteld aan de nieuwe burgemeester. Na een korte introductie van en door Klaas Smit was het woord aan fractieleider LGN Henk Koekkoek. Ontstaan, aanleiding en werkwijze van LGN werd door hem voor het voetlicht gebracht. Pierre Baas legde aan de burgemeester de communicatiestrategie uit die LGN toegepast om de inwoners van Noordenveld te informeren over actuele zaken in de gemeentepolitiek. Met veel belangstelling nam de burgemeester kennis van de aangebrachte muurkrant met daarin artikelen uit de lokale pers, brochures en pamfletten die door de jaren heen met betrekking tot LGN zijn verschenen. De geplande fietstocht door de omgeving moest ten gevolge van het regenachtige weer helaas vervallen. Daarvoor in de plaats werd door partijvoorzitter Klaas Bruinsma een digitale fietstocht gepresenteerd door de gemeente Noordenveld. Hierbij werden de meest aantrekkelijke plekjes getoond met daarbij een korte toelichting. Door vrijwilligers van ’t RAShuys werd vervolgens een rondleiding gegeven door de voormalige basisschool die nu dus dient als dorpshuis voor de RAS dorpen. Dezelfde vrijwilligers zorgden daarna voor een uitstekende lunch voor alle aanwezigen waarmee tevens de bijeenkomst werd afgesloten. In zijn dankwoord gaf de burgemeester aan dat hij graag gehoor had gegeven aan de uitnodiging en het zeer op prijs stelde om op deze wijze kennis te maken met LGN.