Burgemeester Kosmeijer heet nieuwe Nederlanders welkom

Nieuwe Nederlanders Marum

MARUM – Op donderdagmiddag 9 juli jl. heeft burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum aan de volgende nieuwe Nederlanders de Koninklijke besluiten uitgereikt; mw. D. Evers- Talaperuw, dhr. A. Elias, mw. F. Elias, dhr. K. Elias, de familie Al-Said en dhr. M.J. Shabaan en zijn dochter Fatma.

Tijdens de naturalisatieceremonie werden de officiële papieren die horen bij het Nederlanderschap uitgereikt. Na afloop overhandigde burgemeester Kosmeijer aan een ieder een presentje van de gemeente Marum.
De naturalisatieceremonie is een bevestiging van het feit dat de nieuwe staatsburger met zijn/haar naturalisatie alle rechten en plichten ontvangt die aan het Nederlanderschap zijn verbonden.