Burgemeester trots op De Huiskamer in Langelo

LANGELO – Afgelopen vrijdag bracht burgemeester Klaas Smid een bezoek aan De Huiskamer in Langelo. Burgemeester Smid: “Dorpsbelangen Langelo heeft vorig jaar de handen ineen geslagen en samen met een bijdrage van de gemeente is het café in Langelo bewaard gebleven. Dit past in ons streven om de dorpshuizen zoveel mogelijk over te dragen aan dorpsverenigingen. Hiermee kon het café open blijven en de dorpsactiviteiten krijgen de ruimte.”

Volop activiteiten

“De wens van het dorp was, toen zij het café in eigendom kregen, dat het verenigingsleven zijn plek kon behouden in het café, aldus de burgemeester. Intussen zijn er zelfs verenigingen bijgekomen, zoals een sjoelclub, een dartclub en een derde biljartclub. En dat de activiteiten een vlucht nemen blijkt wel uit het aanbod dat nu op de website staat aangekondigd.”

Waarin een klein dorp groot kan zijn

“Je kunt er nu ook TV en film op een groot scherm bekijken en is er regelmatig life muziek te beluisteren, maar ook voor de bingo en de klaverjassers is er ruimte, “aldus een enthousiaste burgemeester. “Ik las dat er binnenkort zelf een heus Oktoberfest wordt georganiseerd. En dat alles in een ongedwongen en gezellige huiskamer! Zelfs de NOS weet de weg naar Langelo al te vinden”

Parel in het landschap

“Het dorp als geheel is in actie gekomen”, vervolgt Klaas Smid. “Dat is helemaal in de lijn van onze Omgevingsvisie waarin wij de kleine kernen beschrijven als parels in het landschap. De dorpsgemeenschap staat voorop en de inwoners komen zelf met initiatieven. De gemeente ondersteunt dat graag. In Langelo is bewezen dat het werkt. Vrijwilligers hebben zich gemeld om het nieuwe dorpshuis te laten bruisen, er zijn afspraken gemaakt om het oude café energiezuiniger te maken voor het opknappen van het oude café hebben zich ook al heel wat vrijwilligers gemeld. “