Burgerparticipatie viert hoogtij bij project zuidelijke fietsroute Leek-Groningen

‘Plan doorfietsroute is een voorbeeld van hoe het moet’

WESTERKWARTIER – Onlangs werden er knopen doorgehakt bij de doorfietsroute Leek-Groningen. De route, ten zuiden van de A7 maar met een bypass naar Oostwold, kost in totaal zo’n 12,7 miljoen euro. Een groot project, waar wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi van de gemeente Westerkwartier, sinds 1 januari van dit jaar mee aan de slag mocht. ‘Dat er nu een besluit ligt, is heel goed nieuws.’

Het is een woensdagochtend als wethouder Dijkstra-Jacobi twee koppen koffie inschenkt aan de vergadertafel in haar kantoor. Hier, zetelend op de eerste verdieping van het gemeentehuis in Grootegast, ontvangt ze regelmatig bezoek. Het eerste jaar als wethouder van een nieuwe gemeente brengt drukte en veel afspraken met zich mee. ‘Veel vergaderen, veel op pad’, schetst Dijkstra-Jacobi. ‘En zeker Infrastructuur en Verkeer is een groot onderwerp. Een onderwerp waar iedereen bovendien wel een mening over heeft.’

Een groot project binnen deze portefeuille was (en is) de doorfietsroute Leek-Groningen. Een route die het aantrekkelijker moet maken om tussen Groningen en Leek de fiets te pakken, in plaats van de auto. Hierin trekken de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en de gemeenten Westerkwartier, Noordenveld en Groningen samen op. De grote vraag binnen dit project was: komt de route ten noorden of ten zuiden van de A7 te liggen. ‘Dat was ook direct de vraag die ik kreeg toen ik in januari deze portefeuille oppikte’, herinnert Dijkstra-Jacobi zich. ‘Aangezien ik nieuw in het dossier was, wilde ik hier geen haastige beslissingen over nemen. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid, zeker bij zo’n groot project.’

Eén van de eerste dingen die de wethouder deed, was het aangaan van gesprekken met betrokkenen. Waaronder een delegatie uit Oostwold. ‘We hebben al vrij snel als voorwaarde gesteld dat we Oostwold aan boord wilden hebben’, zegt Dijkstra-Jacobi. In theorie wilde dat zeggen dat zij plannen van de gemeente aangaande de fietsroute, mits ze daarvoor goede argumenten hadden, konden afschieten. Zover kwam het niet, want Oostwold werd nauw betrokken bij de ontwikkeling van de doorfietsroute. ‘Voor hen was het heel belangrijk dat Oostwold aansluiting vond op de route. Alleen al voor het toeristische en recreatieve aspect. Het zou voor de Oostwolmers niet te verkroppen zijn dat zij straks wél op de fietsroute zouden uitkijken, maar er niet op aangesloten zouden zijn.’ Dat dit laatste nu niet het geval is, maakt de wethouder blij. ‘Ik besef me heel goed dat we hier zitten voor de inwoners. Je moet dan ook goed naar hen luisteren en ze actief betrekken bij besluitvorming. Inwoners weten namelijk vaak wat het beste is voor hun dorp.’

Iets waar Dijkstra-Jacobi zich ook direct hard voor maakte, was het invullen van een complete route. ‘Er werd steeds gesproken over de romp van de route, maar niet over de aanlandingen aan beide kanten. Dat vond ik vreemd, want dan spreek je dus niet over het gehele plan’, aldus Dijkstra-Jacobi. ‘Ik heb me vanaf het eerste moment hard gemaakt voor een compleet plan. Dat wil dus zeggen: inclusief de aanlandingen.’

Dat plan kreeg langzaam maar zeker meer gestalte. Uiteindelijk bleek echter dat het financieel niet helemaal rondkwam. ‘We kwamen nog grofweg negen ton tekort’, aldus Dijkstra-Jacobi. ‘Vanaf dat moment hebben we onderhandeld met de provincie, die uiteindelijk aangaf dit tekort aan te vullen.’ Hiermee kwam het totaalbedrag op zo’n 12,7 miljoen, waarvan de gemeente Westerkwartier 1,75 miljoen euro neerlegt.

De manier waarop het plan van de doorfietsroute tot stand is gekomen, past perfect in het zogenoemde ‘Westerkwartierse DNA’. Hierin staat de D voor Dichtbij, de N voor Nuchter en de A voor Ambitieus. ‘Dichterbij kan haast niet’, zegt Dijkstra-Jacobi. ‘We hebben iedereen zoveel mogelijk betrokken. En ambitieus is het plan zeker. Een groot plan, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat.’

Vanuit de betrokkenen kreeg de gemeente Westerkwartier complimenten over de manier waarop ze dit plan aanvlogen. ‘Er is jarenlang over dit plan gesteggeld. Men was haast verbaasd dat wij zo snel consensus vonden over dit plan’, aldus de wethouder. ‘Dat het besluit er nu ligt, is heel goed nieuws.’

‘Niet met politiek bezig’

Het wethouderschap mag dan een drukke baan zijn, juist een project als de doorfietsroute geeft Dijkstra-Jacobi energie. ‘We willen als gemeente dichtbij de inwoners staan. Met ze in gesprek over hoe we de gemeente mooier kunnen maken. Dat is in dit project zeer goed gelukt. Dit lijkt mij het voorbeeld van hoe het moet’, stelt zij. ‘Ik ben dan wel wethouder, maar ben niet zo met politiek bezig. Ik wil het voor de inwoner goed doen en dan maakt mij het niet uit wat de achterliggende politieke belangen zijn. Ik doe mijn best, ga met de inwoners in gesprek en dan zie ik wel of het mij bij de volgende verkiezingen weer gegund wordt.’