Burgers in actie tegen kapotgereden bermen en gevaarlijke situaties

Buurt, gemeente en bedrijven maken Jan Gosseswijk samen veiliger

DE WILP – Een burgerinitiatief met een mooi einde, zo kan men de actie van omwonenden aan de Jan Gosseswijk in De Wilp wel omschrijven. De buurt ergerde zich al langer aan de kapot gereden bermen en de gevaarlijke situaties die daaruit ontstaan. Dus besluit een vijftal aanwonenden in het najaar van 2017 een verbond te sluiten en in actie te komen. Met succes dus, want dit najaar wordt er gestart met het aanpassen van de weg. Niet in de laatste plaats dankzij burgemeester Henk Kosmeijer van Marum en het lokale bedrijfsleven, stellen Paul Varekamp en Margreet Homan eensgezind.

“Het is een probleem dat al langer speelt”, neemt Homan ons mee naar het ontstaan van het burgerinitiatief. “In het najaar is het hier bij tijd en wijle dramatisch. Zodra er regen valt worden de bermen kapot gereden en verandert de Jan Gosseswijk in één grote modderpoel.” Verwonderlijk is dat niet, vult Varekamp aan. “Het is een vrij smalle weg. Twee vrachtwagens kunnen elkaar niet passeren zonder compleet aan de kant te gaan. Zelfs twee bestelbusjes wordt al spannend.” En omdat uitwijken in de berm gebeurt, zijn de gevolgen groot. Homan: “Modder belandt op de weg, waardoor deze glad wordt. Met alle gevolgen van dien voor zowel automobilisten, fietsers als voetgangers.” Naast gladheid komen er ook kuilen in de berm, zegt Varekamp. “Dat er hier in het verleden geen grote ongelukken zijn gebeurd is een klein wonder.” Het vracht- en landbouwverkeer is niet op te lossen, weet het tweetal. “Er zitten hier in deze omgeving een paar grote bedrijven, dus vrachtverkeer is onvermijdelijk”, aldus Homan. “Bovendien liggen hier geen grote snelheidsremmende drempels, zoals elders in het dorp, waardoor deze straat ook gebruikt wordt als sluiproute.”

Om de problemen het hoofd te bieden kwamen Harrie Stienstra, Johan ten Hoor, Jan van Koert, Paul Varekamp en Margreet Homan als aanwonenden van de Jan Gosseswijk bij elkaar om oplossingen te bedenken. Varekamp: “Daarbij was het verbreden van de weg geen optie. Want naast kapotgereden bermen, hebben we hier te maken met mensen die ook graag (te) hard rijden. Het verbreden van de weg nodigt alleen maar uit tot nóg harder rijden en dat willen we ook niet.” Passeerstroken bieden uitkomst, vond het buurtcomité dat alles netjes op papier heeft gezet. “In een mooie folder die we begin maart 2018 hebben uitgereikt aan de raadsleden van de gemeente tijdens een raadscommissievergadering. We hebben daar ingesproken, onze problemen gedeeld en we zijn direct met oplossingen gekomen. Dat viel in goede aarde.” De raad reageerde positief op het burgerinitiatief om de weg ‘veiliger te maken’, en verzocht het college er iets mee te doen. Burgemeester Henk Kosmeijer nodigde het comité uit voor een gesprek, samen met de betreffende ambtenaar. Vanaf het begin maakte de gemeente duidelijk, dat de Jan Gosseswijk niet hoog op de urgentielijst stond. Er waren wegen en straten die dringender waren. Tijdens één van de gesprekken deed Kosmeijer de aanwonenden wel een tip aan de hand: “schakel de bedrijven in de buurt in en zorg dat de buurt zelf een financiële bijdrage levert. Dan is het veel eenvoudiger om hoger op de urgentielijst te komen.” Het buurtcomité heeft zijn raad ter harte genomen en heeft de bedrijven bereid gevonden mee te investeren in de voorgestelde passeerstroken. “Een gouden tip dus”, vindt Homan. “Het is mooi om te zien dat onze burgemeester betrokken is en de helpende hand toesteekt.” In samenspraak met de gemeente is er een plan ontwikkeld waarbij er dit najaar nog vier passeerstroken worden gerealiseerd aan de Jan Gosseswijk. Daarnaast komt er  een mobiele installatie die de snelheid van voertuigen meet en toont, plus een ‘smiley’ als men zich aan de snelheid houdt of een ‘huiley’ als de maximaal toegestane snelheid wordt overschreden. “Totale kosten: 25 duizend euro”, somt Varekamp op. “Een goed stukje politiek van burgemeester Kosmeijer”, lacht Varekamp. “We zijn de boer op gegaan met het plan en hebben bedrijven bereid gevonden om met ons mee te denken. Daardoor hebben we straks een mooie Jan Gosseswijk zonder kapot gereden bermen en waar men geen benen breekt of erger tijdens een wandeling vanwege kuilen of gladheid.” Een burgerinitiatief dat binnen een jaar uitgewerkt is van ‘plan’ naar ‘realisatie’. “Een voorbeeld van hoe het in de nieuwe gemeente Westerkwartier moet gaan”, besluit Homan.