Bushalte en route lijn 4 in centrum Roden veranderen

RODEN – De busroute van lijn 4 en het busstation in centrum Roden gaan veranderen. De bus krijgt hier in de toekomst voorrang. Voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels begonnen.

Fase 1: aanpassing Leeksterweg – Touwslager

Vanaf 14 april 2020 wordt er ongeveer een half jaar gewerkt aan de Leeksterweg vanaf kruising Meidoornlaan tot en met de Touwslager. De bus krijgt hier voorrang.

In de week van 9 maart gaan we bij het busstation de lindeboom kappen. Hiervoor komen 30 nieuwe bomen terug. Dit maakt de omgeving groener.

Bouwkundige opnames van aanliggende panden

Van 9 maart tot en met 10 april 2020 maakt het bedrijf Prosperus Expertise bouwkundige opnames van bestaande schades van panden. Wanneer er een opname gedaan moet worden van een pand, neemt Prosperus contact op  met de bewoner voor een afspraak.

Fase 2: Kanaalstraat/Julianaplein – Groningerstraat

In het voorjaar van 2021 gaat fase 2 van start met een gedeelte van de Kanaalstraat/Julianaplein en de aansluiting met de Groningerstraat.

Omleidingen

Vanaf 14 april 2020 komen er omleidingen voor lijn 4 en het doorgaande verkeer van en naar Norg en Leek.

Lijn 4 via de Kanaalstraat/Bloemstraat/Meidoornlaan

  • Op de omleiding voor Qlink lijn 4 wordt tijdelijk een parkeerverbod ingesteld
  • Om het centrum bereikbaar te houden voor de bus, komt er een tijdelijke bushalte aan de Kanaalstraat. Op de omleidingsroute voor het openbaar vervoer wordt een parkeerverbod ingesteld. Zo kunnen de bussen langs elkaar. De inritconstructie van de Meidoornlaan naar de Leeksterweg wordt tijdelijk verwijderd

Omleiding doorgaand verkeer Norg/Leek niet door Meidoornlaan en Bloemstraat

Het doorgaand verkeer wordt via de Maatlanden omgeleid. Een alternatieve omleiding loopt via de Kanaalstraat, de Westeresch en de N372. Door deze omleidingen proberen wij de overlast in de Bloemstraat en de Meidoornlaan te beperken. Dat er overlast kan optreden kunnen wij helaas niet geheel voorkomen. Wij houden de situatie goed in de gaten.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan gerust contact op met ons. De projectleider voor dit project is Mark Smit van de afdeling Ontwikkeling & Strategie. U kunt hem bereiken via telefoon: 050 50 27 222 of per e-mail: postbus@noordenveld.nl