Buurtschap Nietap-Terheijl op zoek naar nieuwe dorpsruimte

‘We moeten er nu voor waken dat het verenigingsleven verloren gaat’

NIETAP – In april sloot het Nietapster dorpscafé De Waag de deuren, waardoor vele verenigingen in het dorp hun oefen- of vergaderruimte verloren. De buurtschap Nietap-Terheijl is daarom op zoek naar een alternatief, dat mogelijk in de toekomst gevonden kan worden in de nieuwbouw van de nieuwe basisschool.

Al sinds 2016 wordt nagedacht over de nieuwbouw van de basisschool in Nietap, maar voor de Buurtschap was het tot voor kort geen optie om de dorpsactiviteiten daar onder te brengen. ‘Zolang De Waag er was, wilden we daar blijven,’ zegt voorzitter Koos Strijker. ‘Zo steunden we ook een lokale ondernemer.’ Aanvankelijk was het de bedoeling dat de uitbaters van De Waag nog een paar jaar door zouden gaan. Een gezamenlijk dorpshuis of een multifunctionele ruimte in de nieuwe school was dan ook niet aan de orde, maar de coronapandemie gooide roet in het eten.

‘De keuze om de deuren van De Waag te sluiten is begrijpelijk, maar heeft ons wel overvallen. We moeten er nu voor waken dat het verenigingsleven verloren gaat,’ aldus Strijker. In totaal ging het om ongeveer tien verenigingen die hun onderkomen verloren door de sluiting van De Waag. Daaronder bevonden zich onder andere twee biljartclubs, een kaartclub, de bouwgroep voor de Rodermarkt en de toneelclub, die dit jaar het honderdjarig jubileum zou vieren. ‘Een deel van de leden van de verenigingen ging daar ook naartoe omdat het in het café was. De gezelligheid valt ook weg,’ aldus Strijker.

‘De kans is mede door corona heel klein dat De Waag weer een kroeg wordt,’ meent Lex Groenewold, bestuurslid van de Buurtschap. Strijker: ‘We hebben wel een gesprek gehad met de eigenaar van De Waag en zouden het pand kunnen huren, maar dan zitten we met een duur en leeg gebouw. Het verenigingsleven werd altijd betaald vanuit consumpties, maar als je zelf het pand gaat huren moet je dat doorberekenen naar verenigingen. Dat is lastig.’ Dit geldt ook voor het uitbaten van een eigen dorpshuis. ‘Een dorpshuis kan wel,’ zegt Groenewold, ‘Maar dan moet je niet teveel voorzieningen in de buurt hebben. Nietap ligt tegen Leek aan, dan gaan mensen toch gemakkelijk daar naar het café.’

Voor de lange termijn kijkt de buurtschap Nietap-Terheijl dan ook naar een combinatie met de nieuwbouw van de basisschool in het dorp. ‘Het ideaal zou zijn als het dorp een school met een gymzaal, gemeenschappelijke ruimte en grote keuken zou krijgen, zodat hier ook activiteiten gehouden kunnen worden,’ aldus Groenewold. ‘Mogelijk kunnen de school en de verenigingen dan ook gemakkelijker kennis uitwisselen. Zo kunnen oudere mannen bijvoorbeeld helpen bij de techniekles.’

Om te inventariseren waar behoefte aan is in het dorp en draagvlak te creëren voor nieuwe plannen verspreidde de buurtschap vorige week een enquête onder de inwoners. ‘We willen weten wat de wensen zijn in het dorp,’ zegt Strijker. Zijn collega vult aan: ‘We hopen dat er veel respons komt op de enquête, ook van nieuwe mensen. Het kan ook zijn dat er mensen zijn die juist geen activiteiten in de kroeg willen, omdat er misschien een kroegdrempel is.’ Momenteel is het plan van eisen van de basisschool gereed. Het is de bedoeling dat de buurtschap eind mei of begin juni haar plan van eisen daar aan toevoegt. Groenewold: ‘We willen dingen snel, maar vooral goed doen.’

Het duurt echter nog minstens twee jaar voordat de nieuwe school gereed is. Op korte termijn zoekt de Buurtschap daarom ook een tijdelijke locatie voor onder andere verenigingsactiviteiten en vergaderingen. Wie een geschikte ruimte weet kan contact opnemen met het bestuur van de buurtschap via bestuur@nietap-terheijl.nl. Strijker: ‘Hopelijk kunnen we dan na de zomer het verenigingsleven weer wat opstarten.’