Centraal Meldpunt Migranten en Vrijwilligerscentrale naar Lindensteinlaan

LEEK – Vanaf deze maand zijn het Centraal Meldpunt Migranten en de Vrijwilligerscentrale van afdeling Participatie Noordermaat verhuisd naar het gebouw Akkerswaert aan de Lindensteinlaan 44 in Leek. Beide afdelingen waren tot voor kort gevestigd in Agora, voorheen Punt 1. Inwoners kunnen voor het spreekuur van het Centraal Meldpunt Migranten terecht bij Akkerswaert op maandagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur (even weken) en voor het juridisch spreekuur elke dinsdag van 11.30 uur tot 12.30 uur. De Vrijwilligerscentrale heeft elke maandagochtend inloopspreekuur van 10.00 uur tot 12.00 uur. Inwoners kunnen hier binnenlopen voor informatie over mogelijkheden op het gebied van vrijwilligerswerk in de buurt. De Vrijwilligerscentrale heeft een scala aan vacatures en helpt geïnteresseerden graag bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. De centrale is telefonisch bereikbaar via 0594-517656. De groepsactiviteiten van de afdeling Participatie zoals het Servicecentrum, mannengroep SAM en vrouwengroep Meedoen blijven in Agora aan de Rodenburgweg 1B.