Centrumontwikkeling, Jup en Janneketaal en de Ironie

Even een correctie… Vorige week meldde ik dat Alex Wekema niet aanwezig was tijdens het befaamde Jip en Janneke debat. Dat ie daarom dat ongelukkige begrip ‘Governance Code’ in de raad gebruikte… Ik heb hem over het hoofd gezien. Hij was er wel. Het debat heeft bij hem dus niet geholpen. Bij de samenstellers van het rapport over de Centrumontwikkeling ook niet. Het rapport, dat in de Raadscommissie behandeld werd, was troebel, mistig en omslachtig. Gerbrant Fennema (D66)was de eerste die erover begon. Hij kreeg veel bijval. Jan Klinkenberg(GL),  meester van de ironie, noemde de teneur in het rapport zelfs ‘Jup en Janneketaal’. Nee de raadsvergadering afgelopen woensdag kende veel ook hilarische hoogtepunten. Het duurde lang… maar dan kreeg je nog eens wat mee, lees en geniet…

Over Juppen en Ironie gesproken. Zaterdag reisde ik met de trein met Janny naar mijn zoon en dochter in Arnhem. Ook in de trein zat in keurig gestreept driedelig kostuum de bestverkopende dichter van het strakke metrum Jean-Pierre Rawie. We kennen elkaar al bijna 50 jaar  en ik sprak hem aan op zijn column in een regionaal dagblad van een dag eerder. Het ging over de toen nog levende volksdichter Reve, die zich in zijn aanwezigheid in bezopen toestand om drie uur ‘s nachts ongelukkig had bescheten… En daarop ruzie zocht met de dichter Rawie. Jean-Pierre zei blij te zijn dat ik er smakelijk om kon lachen. Hij vreesde dat een aantal van zijn lezers zich blauw ergerde aan deze wat smakeloze tekst over de nog steeds door velen geliefde volksschrijver. Ik vertelde, dat ik ook zulke reacties kende over mijn eigen schrijfstijl. Sommige politici en hun aanhang hebben lange tenen. Jean-Pierre wist waar het aan lag. ‘Veel lezers missen de ironie… ze zijn veel te zwaar op de hand.’ Hij noemde als voorbeeld een column geschreven over zijn revalidatie in Beatrixoord, waar hij een tijd verpleegd werd aan de gevolgen van een beroerte. ‘Ik had geen controle meer over mijn rechterhand en beschreef eens hoe ik een onschuldige verpleegster met die rechterhand in haar gezicht geslagen had.’ Ik kreeg daarop woedende brieven van veel mensen, die ook de ironie hadden gemist. Toen moest hij uitstappen, naar Hilversum, waar de dichter Rawie optrad in het NPO programma ‘Taalstaat’ van Frits Spits… Waar had deze perfecte Neerlandicus het over. Het was hem opgevallen, dat juist de ironie volkomen ontbrak in JP Rawies gedichten. ‘ Die bewaar ik voor mijn proza’… antwoordde de dichter. Daar hadden wij het in de trein kort daarvoor net over gehad…

Welnu dit proza constateerde veel ironie en humor in de raadzaal vorige week… Nu was het rapport over de Centrumontwikkeling nogal moeilijk beschreven. Voorbeeld waren de teksten over de gewenste verrijking van een terras binnen en buiten de hal van het gemeentehuis.En een koffiecorner, bemand met medewerkers van Promens Care of Brownies en Downies… Dit als streven naar ‘een levendige, vitale samenleving waar iedereen meetelt en bijdraagt. Dat straalt sociale cohesie(..) en levendigheid uit…’ ‘Beleving’ zei een ongekend nuchtere Jan Klinkenberg… ‘Ik kan het woord niet meer horen.’ Die Juppentaal… Met Anne Doornbos (PvdA) reisde hij regelmatig naar de Raadzaal. Ter hoogte van de Roderesch moesten wij slingerend tussen de betonblokken door, daar neergelegd om de snelheid van het autoverkeer te remmen’. In de Raadhuisstraat willen ze een meanderend effect sorteren voor hetzelfde verkeer… Ze zullen nog wel een paar betonblokken over hebben. Dezelfde Anne Doornbos meldde zijn beleving in de Heerestraat: ‘ Daar hinkt men op twee gedachten… De twijfel slaat daar toe. Is dit nu een winkelstraat of een parkeerplaats?’ Er werd aan de aanwezige Zakenkring voorzitter Hummel gevraagd, wat hij zag als de toekomstige ontwikkeling in die Heerestraat. De Zakenkring zag wel iets in schuinparkeren van de auto’s(..). Of dat de veiligheid en dit rommeltje (die term komt ook uit het rapport) zal oplossen is de vraag. Anne voegde er nog aan toe, dat hij blij was geen wethouder te zijn om hier een oplossing voor te vinden. Henk Kosters voegde er heel eerlijk aan toe …’Dat denk ik ook weleens’. Maar de Zakenkring is een belangrijke, maar niet de enige belangengroep, die er over gaat’. Zei Henk bovendien…  In  zijn beantwoording van de vragen bleek Henk zo duidelijk, dat de raadsleden van D66, die het rapport op zijn vage taalkeuze nogal gekraakt hadden, opmerkten dat wethouder Kosters in het vervolg zelf maar zo’n rapport moesten inspreken…

Maar eerst… begin 2018 mag U zelf nog inspreken op deze vage plannen met het Centrum van Roden. Of dat een toppunt wordt, of dat het nog ingewikkelder zal worden … Dat zal de nabije toekomst leren!