Centrumontwikkeling moet pas op de plaats maken

  Noordenvelders betalen meer Onroerende Zaak Belasting

  NOORDENVELD – Het was te verwachten, maar toch komt het als slecht nieuws. De programmabegroting 2020 biedt een stuk minder bestedingsruimte dan de begroting van het jaar ervoor. Dit heeft effect voor onder andere de centrumontwikkeling van Roden. Die gaat namelijk langer duren dan gepland.

  ‘Financieel hebben we momenteel de wind niet mee’, zo concludeert de gemeente in één van de eerste bladzijden van de programmabegroting. ‘In de akkoorden is een groot aantal ambities verwoord. Daarmee zijn we volop bezig, wetende dat niet alle doelen tegelijk kunnen worden gerealiseerd. Tussen de Perspectiefnota en voorbereiding van de begroting zijn we aan de slag gegaan met de opdracht die u aan ons heeft meegegeven. Daarbij zijn we onaangenaam verrast door maatregelen van de Rijksoverheid’, zo staat er. Daarbij wijst de gemeente naar de forse daling van de inkomsten uit het gemeentefonds en naar het sociale domein, waarvoor het Rijk volgens de gemeente te weinig financiële middelen beschikbaar stelde. Het resultaat hiervan is dat Noordenveld – net als vele andere gemeenten – dient te bezuinigingen. Daarnaast moeten de gemeentelijke inkomsten omhoog. Hoe? Door een aanzienlijke stijging van de Onroerende Zaak Belasting bijvoorbeeld. In totaal stijgt de OZB met 4,5 procent.

  ‘We ontkomen er niet aan om inwoners te laten meebetalen in het realiseren van de ambities’, zo staat er in de programmabegroting. Dat doet de gemeente dus door de OZB te verhogen. De riool- en afvalstoffenheffing stijgt echter niet. Hierdoor blijft de lastenverhoging enigszins beperkt.

  De tegenvaller van het gemeentefonds zorgt ervoor dat de centrumontwikkeling van Roden vertraging oploopt. In totaal zal die vertraging zo’n drie jaar zijn. Daarbij gaat het om projecten als de Brink in Roden, de entrees, het Evenemententerrein en een deel van de Westeres. In totaal is hiervoor drie miljoen euro uitgetrokken. Het Integraal Sportaccommodatieplan is ook enigszins bijgesteld. Zo worden sommige plannen uitgesteld. ‘Welke plannen dat zijn, kan ik nu nog niet zeggen’, aldus sportwethouder Jeroen Westendorp. ‘We moeten enkele plannen doorschuiven. Dat is niet anders’, vult wethouder financiën Alex Wekema aan.

  De centrumplannen van Norg, Peize en Nieuw-Roden worden in 2020 verder uitgewerkt. Daarnaast is het de bedoeling dat er een Centrumplan Peize komt en een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Nieuw-Roden is bezig met de voorbereidingen om te komen tot een dorpsvisie.

  Ook het bevorderen van de werkgelegenheid is een belangrijk punt in de begroting van Noordenveld. Tegenover het lokaal vestigen en participeren van kennisinstellingen staat Noordenveld dan ook zeer positief. De Health Hub Roden is hiervan een goed voorbeeld. De Health Hub Roden heeft zich blijvend verbonden aan Roden en heeft een relatie met de omgeving en helpt bij de verbeterde aansluiting school-arbeidsmarkt en wordt doorontwikkeld. De gemeente Noordenveld wordt sterker ‘vermarkt’ waarbij vooral wordt gefocust op Noordenveld als schakel tussen Groningen, Assen en Drachten en specifiek op de relatie (in brede zin) met de stad Groningen. Noordenveld krijgt een duidelijker profiel als een aantrekkelijke gemeente voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

  In 2020 hoopt de gemeente dat de Koloniën van Weldadigheid toetreedt tot de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dit zou ook een positieve stimulans moeten zijn voor de plaatselijke ondernemers. In de zomer van volgend jaar zal een definitief besluit hierover worden geveld.

  ‘Verzakkingen geen invloed op begroting’

  Naast de teleurstellende uitkering van het gemeentefonds, kreeg de gemeente ook een financiële tegenvaller te verwerken inzake de verzakkingen in de wijk Middenveld te Roden. Die verzakkingen hebben echter geen invloed op de begroting. ‘Aangezien we daar al apart geld voor hebben vrijgemaakt’, legt Wekema uit. In totaal reserveerde Noordenveld 1,5 miljoen euro voor de schadeafhandeling in de wijk Middenveld.