Centrumontwikkeling Roden gaat zo’n 14,5 miljoen kosten

RODEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling Roden 2018-2022 vastgesteld.
Het doel van de centrumontwikkeling is de positie van Roden als het centrum in de regio-driehoek Groningen-Assen-Drachten behouden en versterken. Binnen de centrumontwikkeling van Roden vormen de ontwikkelingen in het dorpshart een belangrijke prioriteit. De centrumontwikkeling gaat echter niet alleen over het centrum. Het gaat óók over de positie van Roden als bovenregionaal centrum voor wonen, werken, winkelen, cultuur en recreatie. En dat maakt dat ook de brinkomgeving, de bedrijventerreinen en de entrees van het dorp zijn meegenomen in dit uitvoeringsprogramma.
De totale kosten van het uitvoeringsprogramma bedragen ongeveer 14,5 miljoen euro. De gemeente streeft er naar een derde hiervan via cofinanciering vanuit andere overheden te organiseren. Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd om ruim 8 miljoen euro beschikbaar te stellen.