Certificaten voor pedagogisch medewerkers

RODEN – Wethouder Alex Wekema reikte woensdagmiddag de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) certificaten uit. Een en ander vond plaats in Kinderdagverblijf De Vlieger in Roden. Veertien pedagogisch medewerkers van Kidscasa, De Kluts, SPiN en Villa Kakelbont die werkzaam zijn in de gemeente Noordenveld hebben deelgenomen aan de VVE Piramide trainingen. In totaal zijn nu 81 pedagogisch medewerkers en peuterspeelzaalleidsters in het bezit van het Piramide certificaat deel 1. VVE is een verzamelnaam voor methodes en programma’s die vooral gericht zijn op taalontwikkeling van het jonge kind. Door juist op jonge leeftijd al veel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van woordenschat, taalbegrip en taalgevoel worden de kinderen beter voorbereid op de basisschool en daarmee hun kansen voor de toekomst vergroot. VVE wordt financieel ondersteund vanuit Noordenveld met als doel alle kinderen met een risico op taalachterstand de mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan het VVE programma. Sinds september 2011 zijn er in de gemeente twee VVE peuterspeelzalen: ’t Drempeltje in Nieuw Roden en De Hummelkoel in Norg. Kinderen gaan vier dagdelen naar een VVE peuterspeelzaal. Om in aanmerking te komen voor plaatsing is een verwijzing nodig van het Centrum Jeugd en Gezin.