Certificaten voor voorleescoördinatoren Noordenveld

Certificaten

REGIO – ‘Boekstart in de kinderopvang’ is een landelijk programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders en opvoeders wil stimuleren meer (voor) te lezen. Een van de elementen die binnen het programma centraal staan is deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang. In bibliotheek Roden werden de afgelopen maanden zeven medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen van Kidscasa en SPiN in de gemeente Noordenveld opgeleid tot voorleescoördinator. Zij zorgen er voor dat het (voor)lezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de instelling. Onlangs werd de training afgesloten en ontving iedereen een certificaat. Op de foto, achter van links naar rechts: Aaltje Meijers, Erna Brasse, Diety Maas, Riemke Schripsema, Marjan Brink. Voor: Christina van den Berg, Gretha Straatsma en Wilma van Zonneveld.