Chris Koeneman, voorzitter Stichting Beweegdorp Norg

‘Ik heb kortgeleden de voorzittershamer van de Stichting Beweegdorp Norg overgenomen van Hans van den Berg. In de herfst van het vorige jaar ben ik hiervoor gevraagd door Hans, maar ik zat daarvoor al twee jaar in de raad van advies. Ik ben mijn hele leven lang actief geweest in de sport en recreatie- sector. Het loopt als een rode draad door mijn leven. Zo was ik werkzaam als beleidsmedewerker bij de provincie Drenthe, heb ik bij Oranjewoud gewerkt en was ik directeur op het gebied van sport in de gemeente Groningen. Ik ben inmiddels gepensioneerd en heb dus genoeg tijd om mij met de Stichting bezig te houden. Daarnaast zit ik nog in de Raad van Toezicht van het Molenduinbad te Norg. Ik zit niet stil.
Het is interessant om te zien wat Beweegdorp Norg beweegt. We willen mensen, van jong tot oud, in beweging laten komen. Dat doen wij op ontzettend veel verschillende manieren. Denk hierbij aan samenwerkingen met sportverenigingen, waardoor de jeugd kennis kan maken met verschillende sporten. Een ander ontzettend mooi initiatief is Beweegreden. Dat is een initiatief waarbij ouderen weer worden gestimuleerd om te sporten. Dat slaat ontzettend goed aan en het is goed om te zien dat de mensen de koe weer bij de horens vatten. Daarbij is overigens een goede samenwerking met diëtisten en huisartsen. Wij zijn natuurlijk partners van zulke partijen en dat geldt ook voor de sportverenigingen. Door samen te werken, ontstaat er iets moois.
Een hoogtepunt was de steun en het enthousiasme die de gemeenteraad van Noordenveld uitsprak richting Beweegdorp Norg. De subsidie die wij van de gemeente ontvangen, helpt ons bij het opzetten van evenementen en activiteiten. Dat is erg belangrijk. Natuurlijk moet ik hiervoor een groot compliment maken aan onze eigen Stichting. Zo’n subsidie krijg je namelijk alleen wanneer je organisatorisch alles op orde hebt. Mijn voorganger Hans, heeft het fantastisch gedaan. Daarnaast hebben we een uitstekende projectleider, een goed bestuur en dus een goede basis voor de komende jaren, met een gemeente die onze plannen steunt. Het bijzondere aan de Stichting, is dat het een burgerinitiatief is. Het is echt iets dat geboren is vanuit de bevolking.’