Chris Veeze: ‘Den Haag bepaalt wat er in de gemeente gebeurt’

Het lijkt alweer een hele tijd geleden dat men in Noordenveld verkiezingen hield, maar in feite is dat nog geen zeven maanden geleden. Het ging er vrij tam aan toe in deze gemeente. De partijen verschilden maar weinig qua standpunten en tot grote politieke confrontaties kwam het niet. In de nieuwe gemeente Westerkwartier zijn de verschillen iets groter en gebeurt er op politiek vlak genoeg. Dat er onderling nogal wat strubbelingen zijn, heeft u eerder in deze krant al kunnen lezen. Uitgebreid werd de problematiek bij de Westerkwartierse VVD onder de loep genomen en de leegloop van VVD’ers naar het nieuwe Sterk Westerkwartier belicht. Af en toe verzandde dit in een ouderwets potje moddergooien, waar wij als journaille natuurlijk van smulden. Tot nog toe heb ik twee verkiezingsdebatten bijgewoond en moet ik zeggen dat het allemaal nog wat meevalt. Het moddergooien is (nog?) niet aan de orde, maar wat niet is kan nog komen. Immers: de lijsttrekkers mogen zich nog verheugen op een vijftiental debatten. Vergeleken met het handjevol debatten wat in Noordenveld werd georganiseerd, kunnen de lijsttrekkers in het Westerkwartier flink aan de bak.
Vorige week stond in De Schutse te Leek een debat plaats wat zich vooral richtte op de ouderen. Niet zo verwonderlijk ook, want De Schutse wordt dagelijks door vele senioren ‘gebruikt’. Een bepaalde opmerking van de heer Chris Veeze (lijsttrekker 50Plus Westerkwartier), deed mij nogal denken aan de verkiezingscampagne in Noordenveld. Toen was het Lijst Groen Noordenveld dat schermde met de slogan dat zij samen met Gemeentebelangen de enige échte lokale partij zouden zijn. Want, zo redeneerden zij, LGN hoeft geen rekening te houden met landelijk beleid en kan dus zelf haar koers bepalen. Die opmerking schoot de andere partijen, die wél in de landelijke politiek zijn vertegenwoordigd, in het verkeerde keelgat. ‘Lokaal zijn we allemaal’, klonk het uit de kelen van de PvdA/GroenLinks, VVD, CDA, CU en D66.
Waar ze in Noordenveld dus vooral bezig waren om duidelijk te maken dat zij zich niets hoefden aan te trekken van landelijke politiek en dat Den Haag niet bepaalt wat zij in de gemeente doen, sprak Veeze dit tegen. In Leek zei hij dat ‘iedereen weet dat Den Haag bepaalt wat er in de gemeenten gebeurt’. Zo. Dat is nogal een uitspraak. Tanja Haseloop (VVD) en Hielke Westra (CDA) verschoten beiden spontaan van kleur. Zij willen juist duidelijk maken dat de partijen die ook landelijk vertegenwoordigd zijn, óók het gemeentelijke belang op nummer één hebben. Met de opmerking van Veeze zullen alleen partijen als Sterk Westerkwartier en VZ Westerkwartier blij zijn geweest. Of Veeze er zelf goed aan heeft gedaan, waag ik te betwijfelen.
Deze week staat er in Roden weer een raadsvergadering gepland. Uiteraard zal het veel over de begroting gaan. Daarnaast wordt er voor de tweede maal gesproken over de Centrumontwikkeling Roden. Interessante en grote onderwerpen dus. Van een hele andere orde is de vraag waarom wethouder Jeroen Westendorp afgelopen weekend een bezoek aan Keet Beun in Peize afzegde. Het zou de wethouder door enkele ambtenaren zijn ‘afgeraden’ om een bezoek aan de keet te brengen. Misschien uit angst dat de wethouder hiermee het beeld schetste dat hij ‘zuipketen’ zou steunen? Dat zou opmerkelijk zijn, aangezien Keet Beun al jaren model staat voor keten in heel Drenthe. Daarnaast waren er twee hoge piefen van de provincie Drenthe aanwezig. Waarom zij wel en Westendorp niet? Het advies van ambtenaren richting Westendorp om niet te gaan, getuigt van een ongekende truttigheid. Keet Beun zal wel een gevoelig onderwerp zijn, daar de provincie Drenthe publicatie over het bezoek van de hoge piefen eerst zelf wil lezen alvorens het in de media mag verschijnen. Over truttigheid gesproken…

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema