Christine Stille stopt per direct bij LGN en gaat zelfstandig verder als onafhankelijk raadslid


RODEN – Christine Stille gaat verder als onafhankelijk raadslid in Noordenveld. Gisteren werd bekend dat ze door het bestuur van Lijst Groen Noordenveld (LGN) op non-actief is gesteld. Ze komt met een persoonlijke verklaring over de kwestie:
‘Ik splits mij per direct af van Lijst Groen Noordenveld (LGN) en ga verder als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad van Noordenveld onder de naam Lokaal Noordenveld. Een moeilijke beslissing, maar voor mij noodzakelijk om vast te houden aan mijn eigen integriteit, normen en waarden.
Openheid, eerlijkheid, transparantie en dienend leiderschap heb ik hoog in het vaandel, maar zijn naar mijn mening bij LGN wat op de achtergrond geraakt. Ik mis zelfreflectie bij LGN op deze punten en dat betreur ik zeer. Binnen de fractie is de afgelopen periode dan ook een verschil van inzicht ontstaan over de manier waarop politiek bedreven wordt. Eensgezindheid binnen de fractie is
prettig, maar mag niet ten koste gaan van integriteit, stemvrijheid en contacten met mederaadsleden. Ik heb helaas niet het vertrouwen dat de standpunten in het gezamenlijk verkiezingsprogramma op de huidige manier kunnen worden volbracht. Daarom ga ik verder als onafhankelijk raadslid. Ik ben als volksvertegenwoordiger op persoonlijke titel gekozen en een zetel komt niet een politieke partij toe. Zo kan ik nu in de raad een onafhankelijke positie innemen, waarbij ik bij elk besluit, elke overweging en elk te stellen kader handel in het belang van de kiezers, inwoners, ondernemers en de gemeente Noordenveld als geheel. Het verkiezingsprogramma zoals gepresenteerd namens LGN blijft leidend bij mijn raadswerk. Dit is ook waar ik voor sta, alleen niet meer namens de LGN. Ik heb het bestuur van Lijst Groen Noordenveld en de fractievoorzitter verzocht de ingezette koers te herijken en doormiddel van omzetting naar twee uiteengaande partijen in harmonie verder te gaan.’

Christine Stille- Fractievoorzitter- Lokaal Noordenveld-