‘Cijfers die de woningnood illustreren of wegstrepen’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Ik vraag uw aandacht voor twee soorten cijfers. De eerste reeks heb ik van de site van Woonborg afgeplukt. De tweede reeks kregen raadsleden en betrokkenen vorige woensdag in Norg uitgereikt ook van Woonborg, samen met Actium. Wat is het verschil of overeenkomst tussen deze cijferreeksen. Eerst even de uitleg van de eerste reeks. Die kunt U als ik heb gedaan van de site van Woonborg downloaden… de lijst heet: verantwoording toewijzing. Het betreft woningen die kortgeleden verhuurd zijn door Woonborg, met adres gevolgd door hoeveel geïnteresseerden er op gereageerd hebben en hoeveel punten de gelukkige op het moment van toewijzing had. De geïnteresseerde respondanten geven overtuigend de nood weer. De laatste kolom toont de duur van inschrijving bij Woonborg door de woningzoekende. Niet zelden zijn er een 50, 60 geïnteresseerden. De toewijzing gaat naar degene met de hoogste punten. Niet zelden 100 tot 300 punten. Dat betekent 10 tot 25 jaar ingeschreven staan voor een zojuist toegewezen huis. Toch staan er ook een groot aantal waarvan de gelukkige nog 0 punten verzamelde. De toelichting hierop is dat die zijn aangeboden aan een gemeente, een instantie of een “extreem urgent woningzoekende”. In de praktijk zal hier een Statushouder mee bedoelt zijn. Dat is een asielzoeker, die hier een status gekregen heeft.  Wat de gedownloade lijst van Woonborg duidelijk maakt is, dat de nood hoog is en de wachttijd op een woning lang. Uitzonderingen daargelaten. Dat zijn echter uitgangspunten, waar de betrokken woningcorpora, actief in Noordenveld nou juist geen boodschap aan hebben… Immers, dan zou er bijgebouwd moeten worden, in plaatst van het accent leggen op sloop of verkoop van woningen uit hun bestand. Dat nu zien ze niet zitten! Probleem is echter, dat De Gemeente en de Huurdersorganisatie er bij wet daar invloed op kunnen hebben. Zouden die beide staan voor meer nieuwbouw om de nood te lenigen, dan staan de corporaties voor het blok. Dan moeten ze bouwen. Ook al hebben ze daar een broertje aan dood.
Dus: Tom Poes, Jonge Vriend… Verzin een List!…
Die werd gevonden in het presenteren van een andere lijst. Kenmerk was dat onderscheid gemaakt werd tussen actief en passieve woningzoekenden. Daarvoor werden een 300tal gelukkigen benaderd, die in 2015(..) een woning hadden bemachtigd. Van Woonborg EN Actium. De vraag werd gesteld: Sinds hoe lang hebt U actief gezocht naar een woning? En oh wonder. De zoektocht bleek aanmerkelijk korter, dan de totale inschrijfduur… Conclusie van een opgeluchte presentatrice Baukje de Jager: maar 20 %  van de 1000den ingeschreven woningzoekenden hoef je te tellen. De rest kun je wegstrepen. Weet U nog hoe ik een jaartje geleden deze methode van wegstrepen door dezelfde Baukje de Jager benoemde? Ik noemde het “bagatelliseren van de nood”. Baukje was daar niet blij mee. Nu kwam ze triomfantelijk terug met “harde cijfers” om haar gelijk te illustreren. Cijfers uitsluitend over woningtoewijzingen 2015… Een wetenschapper zou zich er niet aan wagen dit representatief te noemen. Enkele weken terug schreef ik over het in opdracht van de NAM uitgevoerde onderzoek door bureau ARCADIS… ook dit onderzoek werd onderuitgehaald door de Universiteit Delft, vanwege zijn gebrek aan representativiteit. 300 schadegevallen was veel te weinig om tot de conclusies van ARCADIS te komen. Hetzelfde kan gezegd worden van het onderzoek door het beruchte Bureau COMPANEN… Berucht ja, want dit bureau deed zich in een eerder onderzoek voor als een soort Jehova getuige, die kon voorspellen, dat de Krimp in 2030 hard zou toeslaan. Conclusie van Companen. Niet meer bouwen, want leegstand in de Sociale Woningbouw zou het gevolg zijn…
Twee soorten cijferreeksen. Twee verschillende conclusies. Beiden uit de gegevens van de bestanden van Woonborg en Actium. Het bewijs dat je met cijfers vaak alle kanten op kunt redeneren is weer eens geleverd. Allemaal het gevolg van het idee om zo’n mannetje van Companen op het dak van een nieuwe huurder in 2015 te sturen met de merkwaardige vraag: Sinds wanneer bent U eigenlijk gaan zoeken naar een huurhuis van de Corporatie(..)?
Wie neemt zo iemand nou serieus… En dat allemaal omdat de corpora het domweg vertikken voldoende woningen te bouwen. Huurders en Gemeentes. Roep ze tot de orde. Wettelijk heeft uit daarvoor de mogelijkheden… Grijp Uw Kans!