‘Client, mentor en coach’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Client… Als je zo genoemd word is het slecht met je gesteld… Klant, cliënt het betekent hetzelfde… even dachten we dat we ervan af waren… Dat denigrerende, neerbuigende begrip… Jaren terug verklaarde de onvergetelijke burgemeester Hans van de Laan eens tijdens een nieuwjaarstoespraak: "Ik wil het woord klant niet meer horen! Vanaf nu heeft de gemeente Noordenveld geen klanten meer… slechts inwoners". Iedereen vond het geweldig. Dat was het. In de ambtenarij. In de politiek. Men nam het direct over. Alleen de ISD… de Sociale Dienst hoorde je morrelen. Hadden ze niet net een legertje klantmanagers aangesteld, die de werkschuwe uitkeringsklanten achter de vodden moest zitten… En die van der Laan. Die was toch wel gauw vertrokken. Inderdaad hij is nog nauwelijks weg of de klant is weer terug. Of cliënt… het is lood om oud ijzer… Tineke Nieboer diende een motie in, die vorige woensdag in de raad behandeld werd. Daarin stond de cliënt centraal. Dit keer was het een volkomen handelingsonbekwame zielenpiet, die nog maar een ding nodig had… redeneerde de motie van de groeibriljant van LGN… een mentor(..)… Dat ontbrak er nog aan. Noordenveld hunkerde naar Het Mentorschap… Toelichting in de motie: Mentoren zijn bevoegd om, wanneer hun cliënt het zelf niet wil of kan, te beslissen over zijn persoonlijke belangen… In de motie worden B en W opgeroepen het Mentorschap "in brede kring" te introduceren… U raad het al. Dit in het warrige geitenwollensokken-jargon gestelde epistel wekte alleen maar verwarring. Hadden we dan geen bewindvoerders, aangesteld door de Kantonrechter? Het fanatiekst was Jan Klinkenberg (GL), die op veel punten verduidelijking vroeg. Op zulke momenten wordt Tineke Nieboer echt venijnig over zoveel onbegrip… Meneer Klinkenberg U zou Uw kritische vragen moeten richten op Uw fractievoorzitster, die heeft de motie mee ondertekend. Dat klopte, maar de andere Tineke (Veldhuis) was niet de woordvoerster… Dat was Jan en Jan werkte met gehandicapte jeugd, die kende de problematiek. Ook Gerrit Alssema, wethouder van CDA huize was niet blij met de motie. Hij had niet veel zin als gemeente Noordenveld het Mentorschap te promoten, waar Tinekes motie om vroeg. Hij raadde de motie zelfs voorzichtig af.. Toen menigeen al dacht dat de motie in de mist zou verdwijnen, wierp Tineke haar volle gewicht in de strijd…  "Voorzitter, ik constateer dat de motie "breed gedragen" wordt… Na een schorsing zegde het college toe de motie over te nemen, als Tineke het goed vond. En Tineke vond het goed onder het motto: Wie het Breed Heeft, kan het Breed Dragen… En de woordenmist trok weer op…
Nee geen geitenwollensokken taal in de Nota Afvalstoffen in Noordenveld. Het gaat over concrete zaken waar de inwoner wekelijks mee te maken heeft. De afvalproblematiek, en vooral van de scheiding ervan. Dat gaat nog niet van een leien dakje. Wat moet in welke container. Waar moet het plastic in. Daarvoor wil het college een Afval Coach(..) inzetten. Er schijnen goede ervaringen in andere gemeenten met zo’n coach te zijn. Hij moet vragen over afval beantwoorden en actief mensen aanspreken op hun afvalscheidingsgedrag… Dit jaar wordt ie al aangesteld. Er wordt €50.000 voor uitgetrokken en het moet iemand zijn met "een afstand tot de arbeidsmarkt". Aaai jammer nou. Waarom zo iemand niet een langdurig werkloze of zoiets te noemen. Afstand tot de Arbeidsmarkt. Moet je toch eerst weten waar de arbeidsmarkt precies is, wil je meten hoe groot de afstand van de aanstaande afvalcoach tot die markt is… en: Hoe groot moet die afstand wel zijn dan, wil de aanstaande coach ervoor in aanmerking komen. Nu vond de uiterst zinnige discussie over een overigens heldere nota plaats in de Raadscommissie… Wordt dus vervolgd in de raad over 14 dagen. Ook de bijdrage aan de discussie van Harm Holman (CDA) kan dan beantwoord worden. Die bepleitte dat goed afvalgedrag beloond moet worden… Dat is niet het geval als je voor grijs afval gratis terecht kan, terwijl voor netjes gescheiden afval 13 cent de kilo in rekening gebracht wordt…
Blij dat de avond nog positief eindigde met deze afvaldiscussie. Bij Tinekes motie over het Mentorschap was het dikke woordenmist, zoals gebruikelijk bij zulke onderwerpen… Alleen handig, dat ze op het goeie moment met "breed gedragen" aan komt zetten. Raad en college gingen prompt door de knieën. Dat was de bedoeling…